zrúcanina

druhé štádium prirodzeného zániku objektu, keď už žiadne prvky nie sú funkčné, ale možno ich ešte rozoznať.

Revište hrad

Novodobými zasahmi nedotknutá zrúcanina hradu na starej obchodnej ceste, ktorá viedla údolím Hronu.

Strečno hrad

Zakonzervovaná zrúcanina hradu je výraznou dominatou Považia. Od r. 1961 národná kultúrna pamiatka - …

Starý kláštor, Piešťany

Jednalo sa o unikátnu sakrálnu stavbu, ktorá mala v závere dve na seba šikmo priliehajúce presbytéria. Pôdorys kostola tak pripomína písm…

Hrad a kaštiel, Liptovský Hrádok

Pôvodný hrad tvorí palác zasadený medzi dve veže.  Neskôr k nemu pristavali ďaľšie obytné krídlo. Dolný hrad bol prestavaný na r…

Pajštún hrad

K najstarším častiam hradu patrí veža a palác, ktoré boli v 15. storočí prestavané. V 16. storočí bol vybudovaný nový pevnostný syst…

Sklabiňa hrad a kaštieľ

Najstaršou časťou je horný hrad nepravidelného pôdorysu s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi b…

Košický hrad

Hradný areál prekvapuje svojou rozlohou. Hrad mal zaberať plochu 5,8 ha.

Sedliacka Dubová

Kostol sa nachádza na Orave nad obcou Sedliacka Dubová (Dubova Colonorum).

Katarínka, kláštor

Kláštor je súčasťou prírodnej rezervácie Katarína, a nachádza sa v chránenej krajinn…

Kamenica hrad

Na západnom vrchole skalného hrebienka sa nachádza torzo valcovej veže a nepatrné zvyšky obvodových hradieb.

Brekov hrad

Násilne zničený hrad, ktorý naďalej 320 rokov samovoľne chátral je teraz v stave ruiny a jej hmota je síce do značnej miery, ale zlom…

Blatnica hrad

Hradná zrúcanina sa dnes takmer úplne stráca v hustom ihličnatom lese, ktorý pokrýva celý hradný vrch. Hrad tvorí dvojvežové jadro…

Lednica hrad

Hrad ako podložie využíva členitý výbežok lednického bradla. Úzky a strmý hrebeň skaly zásadným spôsobom ovplyvnil členenie hra…

Uhrovec hrad

Najvyššiu časť vrcholu skaly zabralo trojuholníkové jadro neskororománskeho hradu, vymedzené zachovanou kamennou hradbou.

Vinné hrad

Hradný areál približne trojuholníkového pôdorysu pozostáva z jadra a vonkajšieho valového opevnenia. Komplex vnútorného hradu po ob…

Jasenov hrad

Zrúcanina hradu okupuje vrchol zalesneného návršia nad rovnomennou obcou.

Kapušany hrad

Kompaktne zachovaná hradná ruina je položená na okraji skalnatého hrebeňa nad obcou Kapušany.

Topoľčiansky hrad

Hranolová veža v hradnom jadre je zachovaná v celom rozsahu, vrátane romantických stupňovitých štítov a sedlovej strechy, opravenej z…

Slanec hrad

Hradnú zrúcaninu tvorí malé jadro hradu, situované na vrchole homole, doplnené vonkajším opevnením.

Plaveč hrad

Ešte v polovici 20. storočia stálo západné priečelie zámockej budovy v pôvodnej výške. Tri rady vysokých okenných otvorov zoslabov…

Tematín hrad

Areálu zrúcaniny dominuje torzo štvorpodlažnej hranolovej veže orientovanej južným nárožím ku prístupovej š…

Fiľakovský hrad

Hradný komplex pozostáva z hradného jadra a dvojice opevnených predhradí na južnej strane, ktoré dopĺňal ešte pás zaniknutého …

Turniansky hrad

Z hranolovej veže sa zachovalo pôdorysne uzavreté výrazné torzo vo výške cca 9 – 11 metrov.

Divín hrad

Zrúcanina položená na vrchole návršia nad centrom obce je trojdielna, skladá sa z jadra hradu a vonkajšieho opevnenia, vymedzujúceho p…

Dobrá Niva hrad

Hradný areál rozložený na vrchole homoľovitého návršia pozostáva z neveľkého jadra, okolo ktorého sú koncentricky usporiadané zv…

Považský hrad

Hrad sa v závere svojho stavebného vývoja skladal z najvyššie položeného hradného jadra a k nemu na juhozápadnej a severovýchodnej strane…

Oponický hrad

Torzo valcovej veže na juhovýchodnej strane vyvýšeniny, ktorú zaberalo hradné jadro, dosahuje dnes v najvyššom bode 4. metre výšky a…

Čierny hrad

Hrad bol postavený na kremencovom vrchu (okolo 570 m n.m.), ktorý je v súčasnej dobe zalesnený a je súčasťou prírodne

Čabraď hrad

Hrad Čabraď sa nachádza v južnej časti Krupinskej planiny, asi 15 km južne od Krupiny. Rozsiahla zrúcanina stojí na ostrohovom výbež…

Biely Kameň hrad

Hrad sa zachoval v stave pokročilej zrúcaniny prerastenej lesom, a tak bez archeologického výskumu nemožno získať bližšie informácie…

Hričov hrad

Hradný vrch tvorí strmý a neobyčajne členitý skalný chrbát, ktorý poskytol iba malé priestory pre rozvoj samotného hradu.

Lietava hrad

Impozantná zrúcanina sa rozkladá na okraji skalného útesu. Hrad pozostáva z jadra a troch predhradí.

Živánska veža

Zvyšky päťpodlažnej strážnej veže v údolí riečky Žitavy. Dodnes sa dochovala hmota severnej strany, ktorá dosahuje takmer pôvodnú vý…

Hrušov hrad

Z najstaršej zástavby hradu sa zachovala plášťová hradba oválneho jadra, nadstavaná pri mladších prestavbách.

Gýmeš hrad

Dodnes na najvyššom mieste skalného hrebeňa stojí veľká hranolová veža s nárožiami spevnenými opornými piliermi, zachovaná do v…

Zborov hrad

Z najstaršej časti hradu – hradného jadra, situovaného na vyvýšenine v strede areálu, sa zachoval mohutný a vysoký črep …

Beckov hrad

Rozsiahla zakonzervovaná zrúcanina hradu na vápencovom brale nad obcou Beckov.

Haluzice kostol

Zakonzervované zvyšky pôvodne románskeho kostola, neskôr renesančne prestavaného. Z kopca kostolíka je za dobrého počasia viditeľn…

Vršatec hrad

Zvyšky hradu sa nachádzajú na vrchole Vršatských bradiel, ktoré sú výraznou dominantou stredného Považia a ponúkajú nádherný výhľad…

Sivý Kameň hrad

Skromné zvyšky hradu už naznačujú iba jeho rozlohu. Najstaršia a pravdepodobne aj jeho jedniná obytná časť pozostávala zo štvorbokej ve…

Ostrý Kameň hrad

Hradná zrúcanina rozložená na rozoklanom skalnom hrebeni sa skladá z malého jadra, pred ktorým sú v smere prístupu rozložené štyri…

Plavecký hrad

Kompaktne zachovaná zrúcanina stojí na skalnatom návrší severovýchodne od obce Plavecké Podhradie.

Branč hrad

Horný hrad pravidelného obdĺžnikového pôdorysu pozostávajúci z dvoch protiľahlých palácov a obvodového opevnenia bol v celom rozsa…

Dobrá Voda hrad

Zrúcanina hradu stojí na vrchole skalnatého hrebeňa severne od obce. Hradný areál je štvordielny a skladá sa z jadra a troch predhrad…

Korlátsky hrad

Zrúcanina rozložená na skalnatých terasách vybiehajúcich z plochého karpatského hrebeňa sa …