Brekov hrad

Logo pamiatky

Násilne zničený hrad, ktorý naďalej 320 rokov samovoľne chátral je teraz v stave ruiny a jej hmota je síce do značnej miery, ale zlomkovito zachovaná. Torzá palácových budov stoja do výšky druhého až tretieho poschodia. Pätu južného priečelia paláca narušuje výpadok muriva, zasahujúceho až k zachovanému gotickému okienku prvého poschodia. Ďalší väčší okenný otvor prvého poschodia má zachované špalety i záklenok, od úrovne parapetu dolu sa však tiahne až k päte muriva veľká kaverna. Na úrovni druhého poschodia sú dva okenné otvory, z ktorých jeden je zachovaný a záklenok druhého je už obnažený a zasahuje do zubovitej koruny muriva, ktorej tvar ako sa zdá pri porovnaní s fotografiou zo štyridsiatych rokov 20. storočia sa za posledných cca 70 rokov podstatne nezmenil. K východu línie koruny prudko klesá a kopíruje veľký výlom muriva. Severná interiérová stena paláca, tvorená murivom pôvodnej veže má dva veľké klenuté otvory. Východná stena toho istého objektu (pôvodnej veže) stojí do výšky tretieho poschodia, v rovine druhého poschodia je v kompaktnom murive zachovaný klenutý okenný otvor, okno tretieho poschodia už naznačuje len zachované špalety. Interiérová stena drugethovského paláca (nadväzujúca na murivo veže) má na prízemí zachované dve klenuté miestnosti. V murive tohto paláca sa zachovali dva klenuté okenné otvory na rovine prvého poschodia. Ich tesné susediace špalety sú predovšetkým z vnútornej strany silne narušené a ohrozujú stabilitu nadokenného muriva. Dve malé okienka sú na úrovni druhého poschodia. Veľké okno druhého poschodia má zachované špalety, ale vo výške už neexistujúceho záklenku je súčasná koruna muriva. Východná stena paláca sa do výšky pyramídovite zužuje a jej vrchol tvorí len malý úzky pilier. Západná stena jadra v mieste napojenia k polygonálnemu bastiónu je doposiaľ otvorená dvoma vysokými klenutými otvormi a v päte je amorfný otvor, ktorý vznikol pravdepodobne rozpadom záklenku vstupu. Severná stena hradného jadra vykazuje dve zásadné poruchy. Uprostred steny vznikol obrovský torzálny otvor, zapríčinený rozpadom okna. Päta steny je tu založená na skalisku, ktoré žiaľ degraduje a murivo doslova visí vo vzduchu. Z východnej palácovej budovy, nazývanej tiež kaplnkou, sa zachoval dominantný črep so zachovaným klenutým okenným otvorom na druhom poschodí a deštruovaným otvorom na prvom poschodí. Práve v tomto mieste dochádza k alarmujúcemu oslabeniu muriva a vznikol pomerne subtílny pilierik, podopierajúci obrovskú masu muriva druhého poschodia. Z budov situovaných vo východnej časti druhého nádvoria sa zachovali klenby v úrovni terénu a skromné zvyšky muriva stien. Polygonálna bašta napojená na západnú stenu jadra má v južnej stene neporušený jeden väčší a jeden menší klenutý okenný otvor. V juhozápadnej stene je na úrovni prízemia narušený štrbinový okenný otvor. Na úrovni prvého poschodia je zachovaný podobný otvor a na druhom poschodí je zaklenutý okenný otvor. Severná stena je zachovaná iba čiastočne a severovýchodná už zanikla.
Práve v mieste odtrhnutia muriva je zachovaná časť komína krbu. Torzu druhej brány a predbrániu dominujú tri vysoké pahýle, ktoré vznikli rozpadom okenných záklenkov. Oblúk brány je zatiaľ kompaktný a drží tento celok pohromade. Z budovy dolnej brány sa zachovali nárožím spojené južné a západné steny. Oblúk brány je neporušený a po jeho stranách sa nachádzajú deštruované otvory. Podobný otvor sa nachádza v západnej stene. Severná stena stojí už solitérne bez napojenia a rysuje sa v nej nábeh oblúka. Koruna objektu je narušená a rozpadom okenných otvorov získala zubovitý charakter. Obvodová hradba dolného nádvoria takmer zanikla. Ruina je teda v havarijnom stave a pokiaľ sa nezakročí k sanácii muriva, možno v budúcich rokoch očakávať pomerne zásadné úbytky na dnes zachovanej hmote pamiatky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.