Košický hrad

Logo pamiatky

Hradný areál prekvapuje svojou rozlohou. Hrad mal zaberať plochu 5,8 ha. Jadro hradu stálo v severnej časti areálu a dodnes sa nad terénom rysujú zvyšky muriva hradby a trojbokej veže s pôdorysom rovnoramenného trojuholníka v dĺžke 20m na jedno rameno. Na skalnatom výbežku v severozápadnej časti areálu bola vybudovaná valcová veža o priemere 9,6 m. Od veže východne sa tiahla hradba, ktorá sa rysuje len v nenápadných reliktoch. S klesajúcim terénom jej stopa zaniká a vystupuje opäť vo východnej časti areálu. Trojboká veža a priľahlá hradba vystupujú nad terén cca 3 m vysokým a 3,8 m širokým zakonzervovaným murivom, ktoré smeruje západne od trojbokej veže cca 50 m k vyššie položenej valcovej veži. Od trojuholníkovej veže na severovýchod sa tiahne rovnako hradba zachovaná v úseku 35 m a je prerušená 8 m širokým otvorom, kde je možné domyslieť si existenciu vstupného objektu do areálu. V lesnatom teréne sa ešte v krátkych úsekoch murivo objavuje, ale po 100 metroch definitívne končí.  V súčasnej dobe stojí v areáli hradu oceľová rozhľadňa.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.