Katarínka, kláštor

Logo pamiatky

Kláštor je súčasťou prírodnej rezervácie Katarína, a nachádza sa v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Dnes možno vidieť ešte dobre zachované kostolné zrúcaniny s vežou a zvyšky južného krídla kláštornej budovy. Kláštor leží mimo hlavných ciest i významných turistických chodníkov, čo na jednej strane pomohlo k jeho zachovaniu v celkom dobrom stave (aj po dvesto rokoch chátrania stoja múry i veža kostola), avšak kláštor odstal bokom systematickej pamiatkovej starostlivosti v dvadsiatom storočí. V rámci existujúcich budov sa zachovalo množstvo cenných detailov v podobe odhalených vnútorných systémov stavby, ale aj štukových prvkov, kamenných prvkov a malieb. Pomerne kompaktne zachovaný objekt kostola je dodnes pokrytý takmer súvislou plochou omietkových vrstiev, ktorá je občianskym združením zakonzervovaná v celej ploche. Koruny existujúcich murív sú zakonzervované premurovaním. Veža kostola je komplexne zakonzervovaná a kaverny vzniknuté v nedávnej dobe sú doplnené. Na jej vrchole sú osadené bleskozvody. Zadná časť kostola – presbytérium je v štádiu rozpracovania. Prebiehajú tu archeologické výskumy zamerané na prepojenie kostola s kláštorom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.