Turniansky hrad

Logo pamiatky

Z hranolovej veže sa zachovalo pôdorysne uzavreté výrazné torzo vo výške cca 9 – 11 metrov. Z južnej strany sa zachoval jeden zaklenutý okenný otvor a z východnej strany sú zachované dva klenuté okenné otvory, z ktorých jeden záklenok je už v päte obnažený a chýba mu časť nadokenného muriva. Gotická obvodová hradba má najzachovalejší úsek v dĺžke okolo 20 metrov severozápadne pred vežou. Z gotického paláca sa zachovalo vonkajšie juhovýchodné priečelie, dosahujúce takmer pôvodnú výšku a pilierovito ustupujúce torzo východnej steny. V objekte je 7 otvorov po oknách, z ktorých niektoré majú zachované záklenky. Výrazne zachované sú objekty južnej a východnej bašty v úbočí hradného kopca, z ktorých východné má zachované tri klenuté delové strieľne. Takisto bašta pôvodne začlenená do južnej hradby má zachovanú podstatnú časť hmoty, ale stojí už v podstate solitérne bez viditeľného nadterénneho napojenia do hradby. Na východnej strane tesne za vstupom vystupuje výrazný blok muriva, ktorý sa zachoval z hospodárskej budovy. V čele pevnosti sa zachoval mohutný severozápadný bastión s delovými strieľňami. Dosahuje pôvodnú výšku (respektíve výšku po zbúraní jeho poschodia v roku 1685). Opláštenie muriva je ako z interiérovej tak z exteriérovej strany silne narušené.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.