Čierny hrad

Logo pamiatky

Hrad bol postavený na kremencovom vrchu (okolo 570 m n.m.), ktorý je v súčasnej dobe zalesnený a je súčasťou prírodne
chráneného územia. Hrad leží mimo hlavného hrebeňa a je možné sa naň dostať po žltej
turistickej značke priamo zo Zlatna, alebo z Javorového vrchu. Areál hradu predstavuje ovál,
ohraničený obvodovým valom a vnútornou priekopou, orientovaný približne severojužným
smerom, s rozmermi približne 95 m a 55 m. V centrálnej časti areálu sa nachádza
obdĺžnikové kamenné jadro hradu s rozmermi cca 40 a 16 m. Z muriva sa zachoval len jeden
fragment južného múru veže vysoký okolo 2,3 m. Ostatné múry sú zaniknuté a predpokladá
sa zachovanie ich piat v zásype, čo naznačujú aj terénne stopy v mieste paláca (rozmery
cca 16 x 8 m). Veľmi dobre sú zachované vonkajšie valy a priekopa. Dobre viditeľná je aj
cisterna uprostred nádvoria, ktorá je v súčasnosti hlboká asi jeden meter. Podľa zvyškov
murív, terénnych stôp a vykonaného čiastočného archeologického výskumu z roku 2005
možno predpokladať, že v južnej časti sa nachádzala hranolová veža, ktorej rozmery možno
len odhadovať na 8 x 8 m, pričom hrúbka muriva bola minimálne 1,8 m.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.