Korlátsky hrad

Logo pamiatky

Zrúcanina rozložená na skalnatých terasách vybiehajúcich z plochého karpatského hrebeňa sa skladá z jadra a troch opevnených predhradí. Neveľké jadro rozložené vedľa dominantnej veže pozostávalo z paláca na východnej strane a menšej budovy pristavenej k protiľahlej hradbe. Z hmoty hradnej veže dnes stojí časť spodného podlažia a štíhly zlomok hornej časti, poznamenaný postupným rozpadom vnútorného líca. Z obvodovej hradby horného hradu sa najlepšie zachoval úsek na západnej strane, stojaci v pôvodnej výške. Stabilita hornej časti je narušená rozpadom okenných otvorov. Protiľahlý úsek opevnenia má plošne poškodené vonkajšie líce a korunu muriva. K opevneniu sa na vnútornej strane pripája zvyšok paláca, z ktorého stoja len vnútorné deliace priečky. Na skalnom rebre južne od veže sa rozkladalo menšie predhradie so zvyškami obvodovej hradby, lemujúcej okraje brala. Druhé predhradie rozložené na severnej terase hradného vrchu má nepravidelný mnohouholníkový pôdorys. Zachovaná západná obvodová hradba spevnená z vonkajšej strany trojuholníkovými opornými piliermi je rozpadom okenných otvorov rozdelená do izolovaných úsekov. Obvodové steny priľahlých hospodárskych budov sú silne porušené a miestami z nich stoja len samostatné fragmenty. Kompaktnejšie sa zachovalo opevnenie tretieho predhradia na východnej strane hradného komplexu. Takmer v pôvodnej výške vrátane predprsne so strieľňami je zachovaná čelná hradba na východnej strane a priľahlá hospodárska budova. Naopak, úplne deštruovaný je severný úsek hradby s polvalcovou baštou. Na východnej strane je v teréne čitateľná priekopa so zvyškami pilierov prístupového mosta.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.