Hričov hrad

Logo pamiatky

Hradný vrch tvorí strmý a neobyčajne členitý skalný chrbát, ktorý poskytol iba malé priestory pre rozvoj samotného hradu. Ten sa skladal z členitého obytného jadra a rozsiahleho predhradia, rozloženého na južnej a západnej strane hradného vrchu. Na vrchole hradnej skaly stoja pozostatky neveľkého paláca s čiastočne zachovanou obvodovou stenou na západnom okraji brala a vystupujúcim rizalitom na východnej strane. V jeho interiéri stojí čiastočne zachovaná valená klenba, ktorá je silne poškodená vyplavovaním ložnej malty. Na východnom úpätí vrcholovej hradnej skaly stojí torzo neskorogotického paláca s kompletne zachovanými obvodovými múrmi, ktoré sú narušené zvislými trhlinami a rozpadom záklenkov okien horného podlažia. Z komplexu južného paláca stoja predovšetkým obvodové múry na južnej strane, vrátane neskorogotickej hranolovej bašty. Tento čelný múr stojaci vo výške necelých dvoch podlaží patrí k najkonsolidovanejším častiam zrúcaniny, výraznejšie narušená je len koruna muriva. Nadväzujúca hradba na východnej strane je poškodená rozpadom okenných otvorov, protiľahlý západný múr sa zviezol dole strmým skalným svahom. Fragmentárne sa v interiéri budovy zachovali aj priečky vymedzujúce vnútorné trakty budovy. Vstup do hradného jadra chránil úzky koridor, z ktorého na okrajoch skalných blokov stoja zvyšky obvodových múrov. Bezprostredne pred vstupom do horného hradu sú fragmenty muriva hranolovej veže. Pred hradom sa na južnej a západnej strane rozkladalo veľké predhradie. Poslednou stopou po jeho opevnení sú drážky v skalných blokoch, v miestach, kde sa na ne napájali hradbové múry. V severnej časti opevneného priestoru je časť zasypaného interiéru malej hospodárskej budovy.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.