V Národnej rade sa zaoberali zrúcaninami

Obrázok k článku

O dotáciu na obnovu hradov a hradných zrúcanín budú môcť požiadať aj občianske združenia a ďalšie právnické osoby, ktoré sa záchrane týchto pamiatok venujú. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry, ktorú schválil parlament.

Návrh upravuje ustanovenia zákona, ktoré boli pre žiadateľov o poskytnutie dotácie nejednoznačné a v praxi spôsobovali problémy. Okrem iného upravuje okruh oprávnených žiadateľov o dotáciu v programe ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom. Za oprávnených žiadateľov navrhuje ustanoviť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a ich správcov. Pretože obnovu a záchranu hradov a hradných zrúcanín v praxi zabezpečujú aj rôzne občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie so sídlom na území Slovenskej republiky, navrhuje sa medzi oprávnených žiadateľov doplniť aj tieto právnické osoby, uviedlo ministerstvo kultúry. Návrh novely špecifikuje aj okruh právnických osôb, ktorým možno poskytnúť dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky – bytového domu. Dopĺňa aj to, čo má obsahovať žiadosť o dotáciu. Novelizovaný zákon by mal po podpísaní prezidentom nadobudnúť účinnosť 1. júna 2013.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dotácie ministerstva kultúry po novom

Dotácie bude rezort kultúry a cestovného ruchu poskytovať od 1. januára 2011 na základe zákona, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Nová norma zároveň ruší výnosy ministerstva, ktoré poskytovanie dotácií doposiaľ upravovali. Podľa návrhu zákona bude môcť rezort poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu, vzdelávací program v kultúre, kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl a na čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice.