Obišovský hrad má za sebou druhý rok obnovy

Obrázok k článku

Realizácia projektu Zachráňme Obišovský hrad tohto roku výrazne pokročila. Ako informoval projektový manažér Martin Sárossy, Obišovský hrad má za sebou druhý rok obnovy. V obnove chcú pokračovať aj na budúci rok, ak získajú prostriedky. Prieskumné práce a odkrývanie ruín sa začalo v roku 2014 vďaka grantu z Karpatskej nadácie.

 

„Tohto roku na čistení priestranstva hradu a konzervovaní zachovaného kamenného muriva pracovalo desať ľudí z radov nezamestnaných. Realizácia projektu zatiaľ stála okolo 55 000 eur, z čoho podstatnú časť tvorili prostriedky z európskeho sociálneho fondu. Ďalšie prostriedky poskytlo ministerstvo kultúry, ktoré financovalo prieskumy, materiál, náradie a všetko potrebné pri obnove hradu. Ďalšie peniaze dala obec,“ povedal Sárossy.

Obišovský hrad patrí k najstarším a zanikol v 15. storočí v čase tzv. hradoborectva, ktoré nariadila centrálna vrchnosť. Ako uviedol Sárossy, hrad je unikátny tým, že má zachované stredoveké črty, ktoré už na iných mladších hradoch nenájdeme.

 

„V súčasnosti sa jasne črtá rozloha hradu a hradná priekopu. Jasne je čitateľná aj hradná cisterna, ktorú v 60. rokoch minulého storočia preskúmali archeológovia, ale len do hĺbky 5 metrov a neboli ešte na dne. Pre nás je to taká výzva do budúcna, pričom predpokladáme, že práve na dne objavíme tie najväčšie poklady, no nie je to cieľom našej najbližšej sezóny. V roku 2016 , ak bude projekt podporený, sa budeme snažiť zachrániť konštrukcie, ktoré sa odkryli v 60. rokoch. Dokončiť chceme konzerváciu palácových múrov a chceme nájsť cisternu. Múry degradovali, pretože po archeologickom prieskume sa nepokračovalo v konzervácii. Pod dohľadom archeológa chceme odkryť sutiny, opraviť a zakonzervovať múry,“ povedal Sárossy.

 

Na kopci nad obcami Obišovce a Ličartovce možno nájsť ruiny Obišovského hradu. Pevnosť postavená v 13. storočí na mieste starého slovanského hradiska drienovskými pánmi z rodu Abovcov predstavovala typ menšieho šľachtického hradu s vežou, obytným palácom a opevnením. Obišovský hrad zbúrali v 15. storočí. Do súčasnosti sa z neho zachovali zvyšky múrov, obranného valu a priekopy.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články