Čičva (Čičava) hrad

Logo pamiatky

Hrad Čičva (taktiež sa používaj aj názov Čičava) je pomerne kompaktná zrúcanina a hmota muriva je zachovaná predovšetkým v rozsahu hradného jadra vrátane architektonických detailov, klenutých priestorov a v murive zachovaných častí výbavy hradu (omietky, komíny, strieľne, šachta prevétu…). Na severnej strane sa týči mohutné torzo britovej veže (v spodnej časti je narušený plášť muriva a vzniká veľká porucha zasahujúca do jadra muriva). Východne ku veži je napojená hradba jadra nadväzujúca na severnú baštu. Hradba i bašta stoja takmer v pôvodnej výške muriva, v hradbe sú torzálne otvory po oknách. Z obytných priestorov pod vežou sa zachovala časť klenutej miestnosti zapadne od veže. Z predpokladaného pôvodného paláca na juhozápade sa zachovalo jedno oddelenie valene zaklenutého suterénu. Obytný trakt v juhovýchodnej časti jadra má doposiaľ zachované úseky valene klenutých miestností prízemia a prvého poschodia. Západná hradba napojená na britovú vežu je narušená hlbokým výlomom, do veľkej miery spôsobeným rozpadom nadokenných oblúkov. Na južnom nároží táto hradba už takmer zanikla. Od juhu sa zachovalo mohutné torzo palácovej budovy, stojacej takmer v pôvodnej výške stavby s niekoľkými zachovanými okennými otvormi. Toto torzo tvorí od juhu dominantu ruiny. Východne položená renesančná bašta má vo výške dvoch horných poschodí rozsiahly výlom. Severné predsunuté opevnenie má murivo zachované predovšetkým z východnej strany. Takmer do pôvodnej výšky je zachovaná na skale stojaca bašta, ukončujúca toto predhradie. V murive predhradia sa zachovalo niekoľko kľúčových strieľní. Ohrozenosť zachovaných torz dokresľujú napríklad rozpadajúce sa špalety okien, po ich zániku bude nasledovať vypadnutie nadokenných oblúkov a neskoršie spravidla zánik muriva nad nimi.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.