Hrušov hrad

Logo pamiatky

Z najstaršej zástavby hradu sa zachovala plášťová hradba oválneho jadra, nadstavaná pri mladších prestavbách. Vstup bol v zaoblenom výbežku hradby na severozápade. Hradba stojí po celom obvode v rôznom stupni zachovania, s konzervovaným ustúpeným juhozápadným lícom na juhovýchode. Hradba má hĺbkovo vydrolené líca na severovýchode a severozápade. V roku 2008 bolo obnovené líce na západnej strane. Z budov severného paláca sa do výšky troch podlaží zachovali časti dvorových priečelí s už konzervovanými vstupnými a okennými otvormi a prízemia zaklenuté valenou klenbou, prekrytou betónovými doskami. Palácová nadstavba veže s britom na južnej strane jadra má prepadnuté záklenky a rozvoľnenú korunu. Veľká časť západnej steny renesančného západného paláca je zrútená. Južná stena paláca aj s juhozápadným nárožím stojí do výšky troch podlaží so zachovanými veľkými plochami omietok a s pôvodnými drevenými prvkami. Na východnej strane jadra stojí vysoké torzo renesančného paláca. Zachovali sa jeho južná, severná stena a časť východnej steny. Veľká časť východnej steny spolu so severovýchodným nárožím sa v minulosti zosunula. Opevnenie prvého predhradia obkolesujúceho jadro zo západu, juhu a východu, má veľký výpadok na východnej strane a prakticky deštruovaný celý západný úsek, kde sa zachovala iba staršia päťpodlažná hranolová veža s delovými strieľňami, ukončená cimburím. V priestore vstupnej brány vedľa veže je prielom. Podkovovitá delová bašta na juhovýchodnej strane je poškodená trhlinami. Južná časť plášťa v minulosti podľahla deštrukcii. Počas konzervácie v rokoch 1928-30 bola stena čiastočne domurovaná a vyklonená juhozápadná časť plášťa podopretá masívnym murovaným pilierom. Murivo druhého predhradia, obkolesujúce hrad od juhozápadu po severovýchod, sa nad terénom v neucelenej forme zachovalo len na juhozápadnej strane. Na východnej strane sú nesúvislé úseky muriva zachované do výšky asi 1 m, pričom sú zo strany nádvoria zasypané sutinou, vytvárajúc tak terasu prístupovej cesty.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.