Sklabiňa hrad a kaštieľ

Logo pamiatky

Najstaršou časťou je horný hrad nepravidelného pôdorysu s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi budovami. Dnes je z tejto časti dobre viditeľná iba kaplnka (so zvyškami kamenárskych prvkov – nábehy klenieb, ostenia okien) a zvyšky obvodového muriva jadra horného hradu. Lepšie sa zachoval priebeh opevneného predradia z 15. storočia v podobe mohutnej hranolovitej veže a polygonálnych bastiónov, z ktorých jeden je súčasťou neskoršej etapy – renesančného paláca (kaštieľa). Najlepšie z celého hradu sú zachované práve murivá a konštrukčné prvky renesančného paláca, ktorý bol zastrešený ešte v polovici 20. storočia. Je tu možné vidieť zachované klenby, čeľuste vykurovacích telies, kamenárske prvky a značné plochy omietkových vrstiev, miestami s maľovanými detailmi. Objektu dominujú v diaľkových pohľadoch stále stojace komíny, vrátane kováčskej konštrukcie ukončenia. Dobre sa zachovali aj časti druhého opevneného predhradia zo 16. storočia, najmä tie, ktoré boli funkčne spojené s renesančným palácom – vstupné bašty. Ďalšie časti tohto opevnenia sa zachovali iba sporadicky, celý priebeh je však čitateľný v teréne. V predhradí sa nachádza hospodárska budova, ktorá je dnes z väčšej časti zrekonštruovaná.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.