Starý kláštor, Piešťany

Logo pamiatky

Jednalo sa o unikátnu sakrálnu stavbu, ktorá mala v závere dve na seba šikmo priliehajúce presbytéria. Pôdorys kostola tak pripomína písmeno Y. Podobnú stavbu na našom území nájdeme iba v Zborove pri Bardejove.  Do súčasnosti sa z nadzemných častí dochovalo torzo severného a fragment severnej steny južného presbytéria. Ďalej severovýchodný kút lode kostola. V torzálnej podobe sa zachovali rôzne architektonické detaly. Jedná sa o pieskovcové kamennícke články. Zaujímavé sú prípory nábehy klenieb a časti profilovaných rebier. Dva svorníky, jeden s reliéfom hlavy Krista, druhý s rastlinným motívom, sú dnes zamurované v stĺpoch brány súčasnej rímskokatolíckej fary. 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.