Zborov hrad

Logo pamiatky

Z najstaršej časti hradu – hradného jadra, situovaného na vyvýšenine v strede areálu, sa zachoval mohutný a vysoký črep hranolovej veže so zalomeným nárožím, v jeho východnej stene sa zachovali tri klenuté okenné otvory a jeden deštruovaný otvor. V južnej stene sú dva otvory, z nich vyšší má kompletné zaklenutie z interiérovej strany. Z najstaršej časti hradu sa ďalej zachovalo prerušované obvodové murivo jadra bez výraznejších architektonických detailov. Najkompaktnejšou palácovou budovou je západne vysunuté palácové krídlo, napojené z jednej strany k starému jadru a z druhej k prvému hradobnému okruhu. Sú tu zachované kamenné ostenia a mnohé okenné záklenky. Bašty tohto okruhu sú zachované takmer v pôvodnej hmote, avšak s mnohými narušeniami v miestach rozpadnutých záklenkov. Hmota druhého pevnostného okruhu je v tesnom kontakte s prerasteným lesom, ale je takisto pomerne zachovaná, je však nutné podotknúť, že v celom areáli hradu sú v murive kaverny na päte stien a ďalej otvory vznikajúce deštrukciou okenných záklenkov. Tieto poruchy ohrozujú doposiaľ zachované časti objektu.

Vlastník sa zasadzuje pre konzerváciu pamiatky, ktorá bude však po realizácii voľne prístupná širokej verejnosti. Tento prístup je veľmi pozitívny a v dobe, keď väčšina vlastníkov a nájomcov uvažuje o komercionalizácii zrúcaniny už dávno pred učinením zmysluplných krokov na ich záchranu, je takýto cieľ veľmi príkladný a musíme dúfať, že bude zrealizovaný. Proces konzervácie hradu je v prípravnom štádiu. Veľmi chvályhodná je starostlivosť vlastníka o čistenie hradného areálu.

Nadmorská výška 474 m. n. m.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.