Tematín hrad

Logo pamiatky

Areálu zrúcaniny dominuje torzo štvorpodlažnej hranolovej veže orientovanej južným nárožím ku prístupovej šiji. Veža postavená na začiatku 14. storočia na skalnom výbežku kontrolovala hradné jadro s pôdorysom v tvare nepravidelného zalamovaného šesťuholníka, vymedzené priamymi úsekmi hradby. Hradba sa zachovala na severnej, západnej a v dotyku s vežou aj na južnej strane. Východný úsek hradby sa v minulosti zosunul po svahu. Do nádvoria sa vstupovalo zo severu do vnútra otvorenou vežovou bránou z polovice 13. storočia so zachovaným kamenným portálom a deštruovaným okenným otvorom v druhom podlaží. V juhovýchodnom nároží hradného jadra sa zachovala menšia hranolová veža, orientovaná ostrým nárožím ku prístupu, časovo súčasná s vežovou bránou. Hmota veže je narušená kavernami a vertikálnymi trhlinami. Ujlakiovci v priebehu 15. storočia postavili v severovýchodnom nároží nad bránou vysoký palác, dominujúci v smere príchodu. Hmota paláca sa zachovala v staticky veľmi narušenom stave s veľkými kavernami a výpadkami murív. Priestory pri severnej a východnej hradbe boli postupne zastavané obytnými a prevádzkovými objektami, čím vznikli dve palácové krídla. Severné krídlo stojí do výšky dvoch podlaží. Záklenky okien druhého podlažia sa nezachovali. Dvorová stena východného krídla stojaca do výšky prvého podlažia má zvetranú korunu a poškodené záklenky otvorov. Krídlo si zachovalo čitateľnú dispozíciu spolu s časťami deliacich priečok. Pri hlavnej veži taktiež postavili palácový objekt nepravidelného pôdorysu, ktorý je veľmi poškodený a stojí do výšky dvoch podlaží. Neskôr bol vstup do hradu posilnený murovaným predbráním so zvyškami nárožného omietkového kvádrovania. Koncom 16. storočia opevnili jadro výstavbou mohutného bastiónu, ktorého hmota s kavernami v plášti a zvetranou korunou stojí v juhovýchodnej časti areálu. Bastión neskôr adaptovali na obytné priestory. Priestor staršieho severného predhradia opevnili kamennou hradbou so strieľňami, na nárožiach zosilnenou  päťbokou a hranolovou baštou. Predbránie bolo z východnej strany zosilnené hranolovou baštou. Všetky bašty boli vybavené strieľňami pre ručné palné zbrane. Do hradu sa vstupovalo od západu bránou s murovanou priekopou. Ochranu vstupu posilnili výstavbou bašty na klinovitom skalnom výbežku a predbránia s valcovými, do vnútra otvorenými baštami, zachovaných tesne nad terénom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.