Kostol v Devičanoch

Kostol (ev. a. v. ) bol postavený roku 1776 v barokovo-klasicistickom slohu (na mieste starého kostola z roku 1486). je pomerne priestranný…

PKO Bratislava

Budovy sa skladajú z pavilónov A, B a C s hlavným vstupom zo strany Dunaja, pozostávajúcich z bočných krídel a ústrednej vstupnej haly.

Bratislava hrad

Bratislavský hrad je súborom stavieb v historickom areáli zaberajúcom vrchol návršia na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľav…

Madona

Madona - socha po reštaurovaní umiestnená v kostole sv. Ladislava v Lutile