Národná cena za dizajn 2011 – výsledky

Obrázok k článku

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2011 sa uskutočnilo v piatok 27. 5. 2011  v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave za účasti ministra kultúry SR Daniela Krajcera, pozvaných hostí, súťažiacich autorov, výrobcov a zástupcov médií. Súčasne boli otvorené dve výstavy: Národná cena za dizajn 2011, ktorá prezentuje verejnosti výsledky súťaže a 20 rokov SCD venovaná  okrúhlemu výročiu Slovenského centra dizajnu.

Výstavy v Dome umenia budú verejnosti prístupné od 28. 5. do 19. 6. 2011.

Práce prihlásené do súťaže NCD 2011 budú publikované v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy.

Súťaž Národnú cenu za dizajn vyhlasujú bienálne Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za spoluúčasti MH SR a MŠ SR. Súťaž je otvorená pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj pre študentov dizajnu, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty.

V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác, v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

Medzinárodná porota, ktorá pracovala pod vedením predsedu, dizajnéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla (ČR), rozhodla o udelení dvoch Národných cien za dizajn 2011 v kategóriách produktový a komunikačný dizajn. V kategórii produktový dizajn bolo najvyššie ocenenie udelené kolekcii svietidiel OMS – dizajn Ján Štofko, Giugiaro Architettura, Jiří Pelcl, Petr Mikošek – výrobca OMS, s. r. o., Dojč. V kategórii komunikačný dizajn získal najvyššie ocenenie vizuálny štýl podujatia Trienále plagátu Trnava 2009 – dizajn Ondrej Gavalda – klient Galéria Jána Koniarka Trnava.

Najúspešnejšie študentské práce získali Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: V kategórii študentský produktový dizajn bol ocenený komorový šarkan Rotoair, dizajn Lucia Karpitová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (pedagóg Ferdinand Chrenka), v kategórii študentský komunikačný dizajn katalóg k fotografickej výstave Archive, dizajn Martina Rozinajová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (pedagóg Pavel Choma).

Okrem hlavných cien porota ocenila 10 prác uznaniami bez rozdielu kategórie a poradia.

Na návrh odbornej poroty NCD udelil minister kultúry SR zvláštnu cenu Doc. PhDr. Zdenovi Kolesárovi, PhD., teoretikovi a historikovi  dizajnu. Minister hospodárstva SR rozhodol o udelení zvláštnej ceny určenej pre výrobcu za systematické uplatňovanie dizajnu vo firemnej stratégii. V tomto ročníku cenu získal významný slovenský výrobca čalúneného nábytku Domark, s. r. o. Žilina. Po prvýkrát v histórii organizovania súťaže NCD udelil cenu garant pre oblasť podnikania Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Cenu získala Zuzana Trizuljaková zo Slovenskej technickej univerzity za Reflexnú vestu (pedagóg Peter Paliatka).Cenu Audi za dizajn získal Michal Kukučka  z Vysokej školy výtvarných umení ( pedagóg Štefan Klein) za elektromobil Urban cruiser.

Udelené ceny a uznania v súťaži NCD 2011:

http://www.culture.gov.sk/aktuality/-narodna-cena-za-dizajn-2011#tYWM8cSQMxVPRdsRXLanNw

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. V súťaži Národná cena za

  V súťaži Národná cena za dizajn – uznanie pre obal TATRATEA

  BRATISLAVA 31. mája – V piatok 27.05.2011 sa pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Slovenského centra dizajnu konalo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátnej súťaže – NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011. V desiatom ročníku tejto bienálnej súťaže, v ktorej sa hodnotilo 150 prác, udelili slovenskí dizajnéri ocenenie – uznanie aj obalu TATRATEA – TATRANSKÉHO ČAJU.

  Autormi grafického návrhu sú Juraj Demovič a Lívia Lörinczová zo štúdia PERGAMEN TRNAVA s.r.o.. O tom, že odviedli vskutku skvelú prácu, svedčí množstvo získaných ocenení v zahraničí. Najcennejšie sú EUROPEAN DESIGN AWARDS z Rotterdamu, REDDOT DESIGN AWARD z Essenu, GOLD AWARD PENTAWARDS zo Shanghaja alebo GRAND PRIX AWARD WINNER SIAL z Paríža…

  Čo dodať na záver – aj na Slovensku vieme vytvoriť vynikajúce veci, na ktoré môžeme byť všetci hrdí. Niekedy však musíme najskôr získať niekoľko zlatých medailí v zahraničí, aby sme nakoniec získali uznanie aj doma.

  Viac informácií na http://www.karloff.sk

  resp. http://www.gastroslovnik.sk/clanky/clanky-detail/ikonicky-tatratea/

Comments are closed.