PKO je jedinečný, podľa odborníkov by sa mal zachovať

Obrázok k článku

Bratislavský Park kultúry a oddychu (PKO) je jedinečný z architektonického, umeleckého aj historického hľadiska. Preto by sa nemal zbúrať. Za skupinu odborníkov aktivistov, ktorí sa zúčastnili na tlačovej besede 17. marca 2011 to uviedla Zora Pauliniová, architekta a konzultantka pre verejné priestory „Máloktorý Bratislavčan, ktorý tu žil, neuvedie PKO ako miesto, ktoré sa spája s jeho pamäťou, s tým, čo zažil, čo sa naučil, čo si vyskúšal, “povedala Puliniová. Komlex je podľa nej dôležitý aj z hľadiska verejného priestoru a je nemysliteľný bez posudzovania celého nábrežia.

Podľa Jany Gregorovej z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity PKO nie je v ochrannom pásme Pamiatkovej zóny centrálnej mestskej oblasti Bratislava. Navrhuje preto ustanoviť ochranné pásmo, ktoré by do seba zahŕňalo staromestské nábrežie Dunaja s PKO. „Riverpark svojou výškou a veľkosťou, ako je postavený, porušuje všetky princípy výstavby v rámci nevyčleneného ochranného pásma.“ Tým podľa nej kazí výhľad na hlavné sídelné dominanty mesta, teda výhľad na Bratislavský hrad a Dóm svätého Martina.

Vladimír Husák zo Slovenskej akadémie vied považuje PKO za kultúrny fenomén, ktorý vychádza z industriálneho dedičstva. Je podľa neho ojedinelým príkladom najvýznamnejšej a najúspešnejšej premeny industriálneho súboru na Slovensku na kultúrno-spoločenské, osvetové, kongresové, športové a vedecké účely aj záujmovú a vedeckú činnosť. PKO je tak podľa neho dôstojným pokračovateľom bývalej mestskej Reduty. Hodnoty spojené s PKO nie je podľa Husáka možné a prijateľné vymeniť za luxusné hromadné bývanie s kanceláriami.

Uvedené názory odzneli na tlačovej besede, na ktorej odborníci a aktivisti upozornili na hodnoty spojené s areálom PKO, pre ktoré je podľa nich hodné areál zachovať.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.