Genealógia a heraldika – stav a perspektívy

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri príležitosti 20. výročia

svojho založenia v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou a Slovenským národným archívom

Vás srdečne pozýva na konferenciu/fórum GENEALÓGIA A HERALDIKA STAV A PERSPEKTÍVY

v dňoch 15. – 16. novembra 2011 (utorok – streda) v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice
(Nám. J. C. Hronského 1)

 

UTOROK 15.11.

9.00 – 9.30  OTVORENIE – PRÍHOVORY
Dušan Katuščák, generálny riaditeľ SNK, Martin
Jozef Novák, čestný predseda SGHS, Bratislava
a ďalší

9.30 – 11.00  PREDNÁŠKY
Sádhví Párvatí (Jindra Dohnalová), Střílky, ČR
Genealógia podľa véd a purán
– genealógie starej Indie
Anton Uhnák, Praha, ČR
Výskum rodových línií v Japonsku a jeho aplikácia
Marek Starý, Kamenné Žehrovice, ČR
Usadzovanie uhorskej šľachty v Čechách
v ranom novoveku
(Právne konzekvencie a pramene poznania)
Peter Brindza, Lysá pod Makytou
Príspevok k problematike výskumu mestských elít
v 17. storočí (na príklade Trenčína)

11.00 – 11.45  PRESTÁVKA
Koncertné vystúpenie
Ľubo Šamo & František Výrostko ml.

11.45 – 13.15  PREDNÁŠKY
Vladimír Ferák, Bratislava
DNA v genealógii: kedy môže pomôcť a kedy nie
Miroslav Hrianka – Martina Furjelová, Žilina
Genetika v rodostrome rodu Hodža
Miroslav Ščibrany, Bratislava
Databáza Ellis Island – možnosti, úskalia, výzvy
Martin Kasman, Žilina
Stránka www.rodokmen.com – jej prínos
ku genealógii Slovenska a budúce smerovanie
Ján Ragan, Banská Bystrica
Historická geografia vo svetle genealógie
Anna Kucianová, Martin
Vplyv dodržiavania techník citovania na kvalitu prác
Milan Kováčik, Brezno
Od roku 2001 – jedenásť celoslovenských stretnutí
nositeľov priezviska Kováčik

13.15 – 14.15  PRESTÁVKA

14.15 – 14.45  UVEDENIE NOVÝCH PUBLIKÁCIÍ

14.45 – 16.00  EXKURZIA
Vladimír Bukovský, Martin
Súčasné trendy v ochrane dokumentov
+ exkurzia v Oddelení laboratórneho reštaurovania a konzervovania dokumentov SNK
15.11. vo večerných hodinách môžete navštíviť
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
komédiu
5 za jednu
v Slovenskom komornom divadle
Začiatok o 19.00, vstupné 6 €
Viac o predstavení si môžete pozrieť a
vstupenky si môžete rezervovať na:
www.divadlomartin.sk

STREDA 16.11.

9.00 – 10.15 PREDNÁŠKY
Ján Lukačka, Bratislava
Genealógie šľachtických rodov v stredoveku
Radoslav Ragač, Bratislava
Heraldika na Slovensku –  výzvy a perspektíva
Karel Müller, Opava, ČR
Dvacet let práce podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Parlamentu České republiky
Ferdinand Uličný, Prešov
Armálesy miest na východnom Slovensku
a slovenská heraldika 20. storočia (stav poznania
a výskumu očami slovenských heraldikov
20. storočia)
Peter Keresteš, Nitra
„Papierové“ mortuáriá – málo známy genealogicko-heraldický prameň v slovenských archívoch

10.15 – 10.45  PRESTÁVKA

10.45 – 12.00  PREDNÁŠKY
Igor Graus, Banská Bystrica
Písomné a obrazové pramene faleristiky
a možnosti ich využitia v genealogickom, heraldickom a archontologickom bádaní
Bernadeta Fabová, Košice
Testamenty ako prameň pre sfragistický výskum (podoby pečatí košických mešťanov v 16. storočí)
Adriana Reťkovská, Turčianske Teplice
Znaky antonitskej rehole na Slovensku
Miroslav Glejtek, Žilina
Význam novovekých cirkevných pečatí
ako prameňov kresťanskej ikonografie, dejín umenia, heraldiky a insigniológie
Ladislav Vrtel, Bratislava
Evanjelická heraldika na Slovensku

12.00 – 12.15 ZÁVER

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články