Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2010

Obrázok k článku

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2010 odovzdali dnes v Bazilike sv. Egídia v Bardejove v rámci otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Podľa šéfredaktora revue Petra Marákyho ide o ocenenie za najvýznamnejšie aktivity v ochrane kultúrneho dedičstva u nás za vlaňajší rok.

Oceňovalo sa po dvadsiaty raz. Za celé obdobie bolo 1 006 nominácií a odovzdali 166 cien. Maráky uviedol, že na začiatku mali šesť kategórií, ich počet sa zvyšoval hlavne vďaka novým technológiám a príchodu internetu.

O cenách rozhodovala redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Vyberali zo 113 nominácií v desiatich kategóriách. V dvoch kategóriách – Akvizícia a Expozícia ceny neudelili, v iných kategóriách bolo laureátov viac. Odovzdali 11 cien v ôsmich kategóriách.

V kategórii Objav – Nález udelili cenu Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a Kristianovi Elschekovi za nález germánskeho kniežacieho hrobu z rímskej doby a výskum polykultúrneho archeologického náleziska v Zohore.

V kategórii Výstava získali ocenenie traja nominanti. Prvé patrí Slovenskej národnej galérii, Musée de Cluny a Dušanovi Buranovi za výstavu Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na konci stredoveku v Musée de Cluny v Paríži. Za výstavu Levočská biela pani sa cena ušla SNM-Spišskému múzeu v Levoči, SNM-Múzeu v Betliari a Dáši Uharčekovej Pavúkovej, Silvii Lörinčíkovej a Matúšovi Lányimu. Za výstavu Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí patrí cena Slovenskej národnej galérii, Kataríne Chmelinovej a Marekovi Kvetanovi.

Za publikačnú činnosť udelili cenu Ústrediu ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Irene Pišútovej a Jane Sapákovej za knihu Maľby na skle / Paintings on glass.

V kategórii Menšia publikácia – drobná tlač zabodovalo vydavateľstvo DAJAMA a Daniel Kollár za knižnú edíciu Kultúrne krásy Slovenska.

Dve ceny rozdali v kategórii Obnova. Prvá bola za obnovu ortodoxnej synagógy v Trnave a patrí Aladárovi Štefunkovi, Jozefovi Danákovi, Rastislavovi Danákovi, Petrovi Osuskému, Erikovi Pekárovi a Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave. Rovnakú cenu získala obec Horný Tisovník a Ján Aláč za obnovu nevyužívaného cintorína v Hornom Tisovníku.

Za reštaurovanie severného portálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach získali ocenenie v kategórii Reštaurovanie sochári Jozef Porubovič a Vladimír Višváder.

Za zorganizovanie XII. celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel Bratislava východ – Rendez 2010 získali cenu v kategórii Akcia – podujatie Železnice Slovenskej republiky, ŽSR-Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Klub železničnej nostalgie Bratislava východ a Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ.

V kategórií Film – multimediálne dielo sa cena ušla Panopticum Filmu a Jurajovi Kiliánovi za dokumentárny film Kultúrne dedičstvo na Slovensku: Kováčstvo.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005

Po pätnásty raz udelila redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky prestížne ceny za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ceny budú laureátom odovzdané osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 v Slovenskej republike 13. septembra v Skalici.

Výročná cena revue Pamiatky a múzeá 2009 – Katov byt v Košiciach

Expozícia Katov byt vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach získala Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá 2009. Ocenenia prevzali laureáti 9. septembra 2010 pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 v Slovenskej republike na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po devätnásty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.