Kabinet kuriozít v SNG

Obrázok k článku

Slovenská národná galéria Vás srdečne pozýva do Kabinetu starého umenia, kde bude od 15. marca 2011 sprístupnená výstava v kurátorskej koncepcii Nade Kančevovej.  Názov výstavy je Kabinet kuriozít.

Radi Vám pripomíname, že v minulom roku sme do výstavného programu uviedli dva nové priestory – Kabinet umenia 20. storočia a Kabinet Starého umenia, v rámci ktorých vystavujeme v pravidelných intervaloch najzaujímavejšie diela zo zbierok našej galérie z rôznych tematických či časových okruhov. Vytvorením tohto výstavného formátu by sme chceli dopriať návštevníkom SNG pestrejší program a zároveň častejšie vystavovať a interpretovať galerijné zbierky (ich najväčšie skvosty), pretože práve kurátorská práca s nimi je jednou z najpodstatnejších činností galérie.

Kabinet kuriozít je metaforou historického „Wunderkabinetu“, ktorý sme sa pokúsili naplniť novými obsahmi. Široká škála „kuriozít“ z depozitárov Slovenskej národnej galérie je tu – podobne ako v historických kabinetných zbierkach – prezentovaná na základe asociácií, vzájomných korešpondencií a kontrastov (nie však podľa mena autora, obdobia vzniku či umeleckého programu). Takouto formou prezentácie chceme upriamiť návštevníkovu pozornosť predovšetkým na metaforickú silu vystavených objektov a umožniť mu hľadať medzi nimi nové väzby a ďalšie možné asociácie a významy. Na výstave zároveň po prvýkrát predstavujeme novú akvizíciu – inštaláciu Aucájder od Otisa Lauberta, ktorého tvorba poukazuje na úzke prepojenie so svetom kurióznych objektov.

Výstava bude sprístupnená do 17. júla 2011
Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Miloš Boďa

Miloš Boďa patrí k tým umelcom, ktorých tvorba sa nedá jednoducho zaškatuľkovať a jednostranne interpretovať. A aj dnes, keby sme chceli charakterizovať súčasnú autorovu výstavu, tak len za pomoci krajného zjednodušenia sa dá povedať, že je to výstava pohybujúca niekde medzi objektom a fotografiou.

Karol Vaculík – historik umenia

V roku 1992 v Bratislave zomrel historik umenia Karol Vaculík. Študoval dejiny umenia, filozofiu a francúzštinu na univerzitách v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. Od r. 1949 bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ v r. 1951 prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením vznikajúcej Slovenskej národnej galérie.