Staré Mesto vytvorí zoznam pamätihodností

Obrázok k článku

Bratislavská mestská časť Staré Mesto vytvorí zoznam pamätihodností na území mestskej častí. Schválili to dnes poslanci na miestnom zastupiteľstve. Cieľom zoznamu pamätihodností je zdokumentovať existenciu objektov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta a upozorniť na ich historické hodnoty. Potreba evidencie a prijatia zoznamu na lokálnej úrovni vyplynula zo snahy dať obciam nástroj na ich morálnu ochranu a týmto spôsobom verejne tlačiť na zachovanie pamätihodností v prípade ich ohrozenia.

Podľa poslanca Štefana Holčíka sa zoznamom pamätihodností nedá nič zachrániť, pretože pamätihodnosti nie sú len objekty. Ako uviedol, pamätihodnosť je úplne všetko a je veľmi subjektívne, čo sa do zoznamu dostane a čo nie. „Okrem Slovenska nikde neexistuje výraz pamätihodnosť,“ uviedol Holčík. Podľa neho je tvorba zoznamu zbytočná práca, pretože všetko je už niekde zapísané. Podľa poslanca Ivana Haverlíka by sa do zoznamu pamätihodností malo zaraďovať iba to, čo nie je v iných záznamoch. Podľa neho by išlo o určitú predprípravu pre občanov, ktorí teraz ešte nevnímajú, aká je Bratislava. Zoznam pamätihodností by mal byť vypracovaný do konca roka a každoročne by sa mal aktualizovať. Podľa poslanca Mária Ležoviča pokiaľ nebudú kritériá, ktoré by stanovovali, čo je to pamätihodnosť, nemá zmysel niečo také

V októbri 2009 mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie 1. etapu Zoznamu pamätihodností a uložilo Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave zverejniť tento zoznam na svojej internetovej stránke. Staré Mesto ako jediná mestská časť vytvorenie a vedenie zoznamu pamätihodností odmietla, pamätihodnosti Starého Mesta preto uvedený zoznam neobsahuje.

V minulosti sa stalo, že objekty navrhnuté za nehnuteľné pamätihodnosti Starého Mesta (kefáreň na Radlinského, tabaková továreň na Mýtnej, ateliér na Štefánikovej) boli búrané alebo zbúrané bez možnosti samosprávy odvolať sa na spoločenskú hodnotu objektu. Účelom vytvorenia zoznamu pamätihodností je preto morálne pôsobiť na súčasných vlastníkov týchto objektov pri nakladaní s nimi.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Hlavné mesto má zoznam takmer 330 pamätihodností

Mesto Bratislava má zoznam takmer 330 pamätihodností, do mesiaca by mal byť zverejnený na internete. Ide o nehnuteľnosti i hnuteľnosti v jednotlivých mestských častiach, ktoré sú podľa ich samospráv hodné ich zachovania. Ako povedala pre agentúru SITA predsedníčka komisie kultúry a ochrany historických pamiatok pri mestskom zastupiteľstve Helena Doktorovová, mala by tak zostať “zachovaná historická pamäť mesta”.