Vápno v pamiatkovej starostlivosti – deň prednášok

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurátorskej tvorby
a Dr. Uwe Erfurth, Inštitút pre ochranu stavieb, Welden, Nemecko

vás pozývajú na deň prednášok Z denníka súdneho znalca,

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla 2011 v Bratislave, na VŠVU, Hviezdoslavovo nám. č. 18, prednášková miestnosť č. 135.

Súdny znalec s tridsaťročnými skúsenosťami a medzinárodným renomé vám ukáže na troch vybraných témach rozdiel medzi odborným poznaním a bežnou praxou pri ochrane historických objektov a predmetov, zdôvodní opodstatnenosť odborného výskumu pre prevenciu škôd.

Prednášky budú odborne simultánne prekladané.

Predstavenie prednášajúceho: www.institut-erfurth.de.

Účasť je bezplatná, občerstvenie je zabezpečené. Je len potrebné prihlásiť sa a rezervovať si želaný počet miest.

Podobné podujatia s prednášajúcim Dr. Uwe Erfurthom organizované Národním památkovým ústavem sa konajú v Prahe 5.apríla a v Brne 6. apríla 2011.

Pozvánky na podujatia v prílohách.

Program Bratislava:

09:00–10:30 Poškodenia muriva vlhkosťou a soľami, príčiny a riešenia

kapilárne a hygroskopické príčiny, stabilizácia, sanačné omietky WTA, regulovanie vlhkosti,

problém vplyvu okolia

10:30–10:45 Prestávka

10:45–12:15 Vápno v pamiatkovej starostlivosti

kritické pripomienky, ilúzia na stavbe – čisté vápno, čo to je?

vápno ako nový potenciál solí a osvedčené receptúry

12:15–13:15 Prestávka

13:15–14:45 Nezmysly a pravda – silikátové farby, disperzné farby a farby na báze silikónových živíc

rozdielne charakteristiky a vlastnosti

14:45–15:00 Diskusia a záver

Organizátor podujatia:

VŠVU Bratislava,
Katedra reštaurátorskej tvorby
Mgr. art. Gabriel Strassner
tel.: 0908 350 693

e-mail: mailto:strassner.gabriel@gmail.com
www.vsvu.sk

Spoluorganizátor podujatia:

KEIMFARBEN, s.r.o., Brno
Ing. Ivan Schultz
tel.: 0915 262 350
e-mail:mailto:ivan@keim.cz
www.keim.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Dr. Uwe Erfurth včera

  Dr. Uwe Erfurth včera prednášal v Prahe. Účastníci sa dozvedeli v podstate toto:

  1. 1./ vápenné omítky nejsou vhodné na fasády,
  2. 2./ vápenné nátěry už vůbec ne,
  3. 3./ sanační omítky vhodné jsou, ale památkáři je moc nechtějí,
  4. 4./ právě proto, že vápno se ukázalo jako ne příliš dobré stavební pojivo, bylo třeba vymyslet vodní sklo.

Comments are closed.