Hľadá sa Kultúrna pamiatka roka 2010

Ilustračné foto

Ministerstvo kultúry vyhlásilo už po šiesty raz súťaž Kultúrna pamiatka roka. Prihlášky do súťaže možno podať do 15. augusta písomne alebo osobne na adresu: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1. Súťaž má dve kategórie – obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky a obnova pamiatkového územia. Víťazné projekty obnovy pamiatok získajú popri symbolickej soške Fénixa, mytologického vtáka, čo sa opätovne zrodil z popola, aj symbolický šek na 8 300 eur. Odborná porota posúdi prihlásené projekty do konca septembra a výsledky slávnostne vyhlásia v Dvorane ministerstva kultúry v októbri.

Za rok 2009 si vlani v októbri prevzali z rúk ministra kultúry Daniela Krajcera ocenenia za zveľadenie kultúrneho dedičstva Slovenska vlastníci štyroch pamiatok. V súťažnej kategórii “obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky“ získali titul Kultúrna pamiatka roka 2009 bez uvedenia poradia projekty: komplexná obnova a reštaurovanie mobiliáru dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, reštaurovanie svätyne rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana kráľa v Žiline a komplexná obnova a reštaurovanie kaplnky sv. Jána Almužníka v katedrále sv. Martina v Bratislave. V súťažnej kategórii “obnova pamiatkového územia” udelili titul Kultúrna pamiatka roka Mestu Skalica za obnovu a revitalizáciu verejných priestranstiev pamiatkovej zóny. Čestné uznanie od partnerov súťaže – SPP a Nadácie SPP udelili komplexnej obnove národnej kultúrnej pamiatke paláca Pálffyovcov v obci Nový Život, časť Tonkovce.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Súťaž oceňuje tak prípravu a realizáciu obnovy, či reštaurovania kultúrnych pamiatok, ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je Ministerstvo kultúry SR. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže. Podrobnosti o súťaži možno nájsť na: http://www.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo/ochrana-pamiatok/podujatia/sutaz-kulturna-pamiatka-roka.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články