Zomrel Milan Jankovský, bývalý riaditeľ GMB

Obrázok k článku

V piatok 6. mája 2011 zomrel dlhoročný bývalý riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Milan Jankovský. Narodil sa 16. júna 1932 vo Zvolene. Štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1965. V rokoch 1964-1971 viedol pracovisko Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku. Od r. 1971 viedol Galériu mesta Bratislavy ako jej riaditeľ až do roku 1992. Bol typom diplomatického riaditeľa, ktorý vedel pre inštitúciu zabezpečiť mnohé, v tom čase nadštandartné podmienky. Jeho mnohé kontakty vyústili do pridelenia Pálffyho paláca pre expozície GMB, stále expozície zo zbierok GMB rozšíril aj do priestorov Primaciálneho paláca a kostola v Klariskách. Snažil sa nielen prilákat návštevníkov do budov GMB, ale od roku 1977 založil viacero dočasných galérií aj v rôznych podnikoch. V mnohých oblastiach bol priekopníkom rôznych aktivít, napr. založením Galérie dieťaťa už v roku 1979, založil pravidelné nedeľné koncerty, zaviedol nahrané lektorské výklady vo viacerých svetových jazykoch, realizoval počítačové spracovanie zbierok. Dôležité boli aj jeho blízke vzťahy s vtedajším riaditeľom Národnej galérie v Prahe prof. Jirím Kotalíkom, vďaka čomu sa dostalo do GMB viacero vynikajúcich výstav zo zbierok NG (napr. Jána Zrzavého, Josefa Čapka, Alfonza Muchu a iné).

Aj s odstupom času môžem povedať, že pracovať pod jeho vedením bolo v tom čase veľkým privilégiom a šťastím. Vždy bol veľkorysý, na tvorivú prácu nám ponechával veľký priestor a zastal sa nás aj pri tzv. problematických výstavách. Aj napriek tomu, že viedol galériu v zložitých časoch, realizoval viaceré výborné výstavy, do zbierok sa zakupovali aj mnohé diela neoficiálnych umelcov. Vždy budem na neho, podobne ako mnohí ďalší, spomínať s veľkou úctou a vďakou.

V rokoch 1988 – 1990 bol popri funkcii riaditeľa GMB aj predsedom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Po vzniku Slovenskej republiky sa v roku 1993 stal riaditeľom sekcie pre pamätníky, múzeá a galérie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre oblasť pamiatok, múzeí a galérií. V posledných rokoch svojho života bol súdnym znalcom pre výtvarné umenie a odborným poradcom D+Gallery Praha.

Ivan Jančár

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.