Viedeň, svetové kultúrne dedičstvo a súčasná architektúra

Od decembra 2001 je historické centrum Viedne na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Odvtedy zaznamenala Viedeň veľa historických úspechov v medzinárodnom meradle pri výstavbe mesta, v architektúre a hudbe. Viedeň si je vedomá svojej zodpovednosti vyplývajúcej z atribútu „svetové kultúrne dedičstvo“. Úspešne iniciovala intenzívne projekty, ktorých výsledkom bolo zachovanie jej historického dedičstva spolu s ďalším rozvojom mesta. V tomto zmysle sa Viedni podarilo súčasnými, modernými budovami nadviazať na slávnu staviteľskú históriu. Popri tradičných stavbách zo stredoveku, baroka až po budovy z 19. storočia a začínajúcu modernu predstavuje nová viedenská architektúra už dnes jednu z turistických atrakcií mesta. Mesto sa nedá skryť pod sklenenú kupolu. Viedeň je mesto otvorené pre svet. Viedeň musí zostať — a to nielen kvôli svojej zodpovednosti za kultúrne dedičstvo — naďalej prosperujúcou a konkurencieschopnou metropolou strednej Európy poskytujúcou priestor pre nový a inovačný rozvoj ako aj nápaditú architektúru.

K uvedenej problematike pripravila Kancelária mesta Viedeň v Bratislave – ComPRess v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom výstavu Viedeň, svetové kultúrne dedičstvo a súčasná architektúra, ktorá bude prebiehať od 25. mája do 17. júna 2011 v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave, Zelená 7. Prednášky k téme i samotná vernisáž sa uskutočnia v utorok 24. mája. Program v prílohe.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Svetové kultúrne dedičstvo v Číne

Svetové kultúrne dedičstvo v Číne je názov fotografickej výstavy v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Farebné fotografie predstavujú Veľký čínsky múr, najväčší vojenský obranný objekt vybudovaný v staroveku, ktorý je od roku 1987 zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Svetové dedičstvo očami detí 2008

Pri príležitosti zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok jeho okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO organizuje mesto Banská Štiavnica po dobrých skúsenostiach z minulosti už XIV. ročník medzinárodnej súťaže žiakov škôl všetkých miest vyhlásených za svetové dedičstvo.

Lokality UNESCO na Slovensku – Banská Štiavnica

Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami a možnosťami ich exploatácie. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16. storočia, charakterizujú popri rozsiahlych goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny.

Viedenská architektúra – územné plánovanie a obnova mesta

Výstava Viedenské architektúry prezentuje takmer 140 stavieb od rôznych architektov a umelcov, ktoré boli realizované (resp. rozostavané) v priebehu posledných štyroch rokov. Objekty odzrkadľujú základné tendencie súčasnej viedenskej architektúry, ako aj spôsoby a metódy udržovania a obnovy bohatého architektonického dedičstva rakúskeho hlavného mesta. Pri porovnaní dvoch objektov k danej téme vynikne rozdielnosť prístupu, napätie medzi dvojicami obrazov pomáha pozorovateľovi utvoriť si predstavu o architektonickom dianí vo Viedni na prelome tisícročí, ktoré je niečím viac než iba sumou stavebných objektov.

Lokality UNESCO na Slovensku – Spišský hrad

Jedinečnému urbanisticko-krajinárskemu komplexu stredného Spiša dominuje ruina Spišského hradu. Hrad patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól tvorilo už v románskom období sídlo cirkevnej správy – Spišská Kapitula, ktorá je charakterizovaná impozantným dvojvežím katedrály sv. Martina. Tieto centrá moci a správy Spiša prepája svojou zástavbou podhradská osada, neskôr mestečko s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, dnešné Spišské Podhradie.

Lokality UNESCO na Slovensku – Vlkolínec

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorovo. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, kaplnka Panny Márie z roku 1875 a škola.

Odpovede

 1. Viedeň a svetové kultúrne

  Viedeň a svetové kultúrne dedičstvo

  Viedeň/Bratislava (COMPRESS, 2011-05-23): Historické centrum rakúskej metropoly je od decembra 2001 zapísané do zoznamu pamiatok svetového kultúrneho dedičstva. Mesto Viedeň si je vedomé zodpovednosti, ktorá je spätá s prívlastkom „svetové kultúrne dedičstvo“ a úspešne realizuje iniciatívy nielen na zachovanie tohto historického dedičstva ale aj na ďalší rozvoj mesta.

  V Rakúsku je v súčasnosti 8 pamiatok, ktoré sú zapísané v Zozname pamiatok svetového kultúrneho dedičstva – napr. historické centrum Salzburgu, zámok  a park Schönbrunn, Hallstatt-Dachstein, Semmeringbahn, historické centrum Grazu, Wachau a od roku 2001 historické centrum Viedne ako aj Fertö/Neziderské jazero.

  Nominované územie historického centra Viedne tvorí jadro o rozlohe asi 3,7 km2 a asi 1600 objektami. Výber z týchto objektov, ako napr. Gloriettu, dom paliem Palmenhaus, gazometre, komplex múzeí Museumsquartier, námestia Schwarzenbergplatz, Albertinaplatz predstaví aktuálna výstava v Rakúskom kultúrnom fóre od 24. mája a do 17. júna.

  Výstavu otvoria riaditeľka Rakúskeho kultúrneho fóra vyslankyňa Mgr. Brigitte Trinkl spolu s poslankyňou viedenského Landtagu a členkou obecnej rady mesta Viedeň Dipl. Ing. Sabine Gretner.

  Súčasťou výstavy bude v deň vernisáže (18:00 hod.)  teda 24. mája aj prednáška na tému „Svetové kultúrne dedičstvo a súčasná architektúra“, ktorá bude prebiehať od 16:30 hod. v Mozartovej sále Rakúskeho veľvyslanectva. Vstup na výstavu i prednášku  je voľný. Výstava bude prístupná v pracovných dňoch od 10:00 do 18:00 hod.,  v piatok do 16:00 hod. Rakúske kultúrne fórum nájdete na Zelenej ulici č. 7. Srdečne pozývame!

Comments are closed.