Vroclav 20/20 Wroclaw

pozvanka-210x96mm

Súčasná a budúca tvár dolnosliezskej metropoly v architektonických návrhoch a realizáciách

Bratislava, Výstavný priestor ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9.

Vernisáž spojená s prednáškou  24. 5. 2011 o 16.00 hod. (16.00 – prednášky, 18.00 – slávnostné otvorenie výstavy). Výstava potrvá do 29. 7. 2011.

Vo výstavnom priestore Ústavu stavebníctva a architektúry SAV bude prezentovaný výstavný projekt Múzea architektúry vo Vroclave, mapujúci stavebnú premenu dolnosliezskej metropoly za posledných 20. rokov.  Na 150 led-displejoch môžu diváci spoznávať rozsiahle realizácie, ale aj  vízie, ktoré formujú priestor historického sliezskeho mesta v posledných dvoch dekádach.  Výstava v architektonicky zaujímavej forme prezentuje množstvo rozsiahlych ako aj komornejších projektov, ktorú návštevník absolvuje vo forme akejsi virtuálnej prechádzky mestom, mestom novej architektúry, ale i rekonštrukcii a prestavieb historického, predovšetkým priemyselného dedičstva.

Obraz stavebného boomu a ešte neuskutočnených predstáv o novej Vroclave, odhaľuje mnohé paralely, ale aj rozdiely s vývojom v našom hlavnom meste. Expozícia naznačuje fenomény a problémy, s ktorými sa stretávame v architektonickej tvorbe a mestskom plánovaní v celom stredoeurópskom regióne. Príklad výstavby Vroclave bude preto akiste inšpiratívny a prinesie námet na diskusiu nielen pre odbornú ale aj laickú verejnosť Bratislavy. 

Ako býva zvykom na akademickej pôde Ústavu stavebníctva a architektúry, výstavu otvoria dve prednášky. Dr. Jerzego Ilkosz riaditeľ Múzea architektúry vo Vroclave bude prednášať nielen o súčasnom architektonickom dianí vo Vroclave, ale predovšetkým ukáže historický vývoj tohto zaujímavého miesta, jedného z centier medzivojnovej modernizmu. Naproti tomu, súčasný úspešný poľský architekt Zbigniew Maćków, ktorého dielo je toho roku nominované na cenu  Miesa van der Rohe, bude rozprávať predovšetkým o dianí vo Vroclave z uhla súčasného tvorivého architekta a podrobnejšie predstaví niekoľko svojich projektov ktoré realizoval či bude realizovať v dolnosliezskej metropole.

Kontaktné osoby:

Peter Szalay: peter.szalay@savba.sk, tel:   +421 2 593 09 233

Soňa Ščepánová: sona.scepan@savba.sk tel +421 2 593 09 296

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články