Rendez 2011 ponúka aj vyhliadkovú jazdu parným vlakom

Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel Rendez 2011 bude od 25. do 26. júna v priestoroch Rušňového depa Bratislava východ (staré depo). Ide o 13. ročník tohto podujatia, ktorého súčasťou bude prehliadka rušňov, prezentácia modelových koľajísk aj vyhliadkové jazdy parnými a motorovými vlakmi. Návštevníci si budú môcť vyskúšať spolujazdu na stanovišti rušňovodiča parného rušňa a na motorovej drezine, v sobotu 25. júna bude možné aj nočné fotografovanie. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková. Slovenské kluby železničnej nostalgie na podujatie vyšlú sedem parných rušňov, deväť historických motorových rušňov a päť motorových vozňov. Ďalšie dva parné rušne a iné železničné vozidlá tu predvedú aj železničné múzeá z Budapešti a rakúskeho Strasshofu, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Špeciálnym rušňom anglického pôvodu pre výbušné prostredie sa bude prezentovať vlečka rafinérie Slovnaft, a. s. Podujatie navštívi aj mimoriadny vlak z Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Súčasťou programu bude aj koncert bratislavského C. a. k. komorného dychového orchestra, prezentácia rôznych historických strojov a premietanie filmov so železničnou tematikou. Dopravu na výstavisko zabezpečia historické motorové vlaky z bratislavskej hlavnej stanice a historické električky z centra mesta. Do areálu výstaviska sa môžu záujemcovia dopraviť aj historickým vlakom z Petržalky o 08:55 a z Leopoldova o 08:00. Naspäť do Leopoldova tento vlak odchádza z výstaviska v sobotu o 18:55 a v nedeľu o 16:30. Ďalšie informácie o podujatí sú zverejnené na internetových stránkach www.mdc.sk a www.vlaky.net.

Podujatie usporiadajú Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Klub železničnej nostalgie Bratislava východ v spolupráci so slovenskými klubmi historických železničných vozidiel, klubmi železničných modelárov, podnikom Slovnaft, a. s., Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., Klubom vojenskej histórie Carpathia a za podpory sponzorov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pamiatková obnova železničných budov…

Pamiatková obnova železničných budov v rušňovom depe Bratislava-východ … Jiří Kubáček
Súčasné rušňové depo Bratislava-východ I – označované tiež ako "starédepo" – leží medzi bratislavskými železničnými stanicami Rača a Vajnory.Zabezpečuje dopravu nákladných vlakov v oblasti juhozápadného Slovenska, ako ajposunovacie výkony v obvode zriaďovacej stanice Bratislava-východ. V súčasnostivstupuje do povedomia slovenských i zahraničných priateľov železníc každoročnýmizrazmi historických železničných vozidiel…

Zraz historických železničných vozidiel v Bratislave

Historické električky zabezpečovali v sobotu a v nedeľu 14. a 15. júna 2008 kyvadlovú dopravu do areálu rušňového depa v bratislavskej Rači, kde sa konal zraz historických železničných vozidiel Rendez 2008. V depe bolo vystavených sedem parných rušňov a iné vozidlá zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Ide o vrcholné podujatie osláv 160. výročia príchodu prvého vlaku na naše územie.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.