MACHOLD Dietmar, sprenevera vzácnych hudobných sláčikových nástrojov

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Prezídium Policajného zboru odbor kriminálnej polície oddelenie krádeží mot. vozidiel a ochrany kultúrneho dedičstva Bratislava

Vec:  MACHOLD Dietmar, sprenevera vzácnych hudobných sláčikových nástrojov – fotodokumentácia

Dňa 12.07.2011 nám NÚI Viedeň oznámila nasledujúce:

Dňa16.03.2011 MACHOLD Dietmar, nar. 08.11.1949 vo Wiesbadene, SRN, bol zadržaný v meste Zermatt vo Švajčiarsku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu a následne bol vydaný do Rakúska. MACHOLD je obvinený zo sprenevery cca 30 miliónov EUR formou podvodu, sprenevery a falošného bankrotu, všetko v súvislosti so vzácnymi starožitnými hudobnými nástrojmi. MACHOLD prevzal viacero sláčikových nástrojov vysokej hodnoty za účelom ich odpredaja, ale namiesto toho použil hudobné nástroje ako záruku za účelom pôžičiek. Menovaný celkovo spreneveril 22 ks sláčikových nástrojov – huslí, viol, violončiel. Popis máme ku všetkým, fotografie iba ku 12-tim. NÚI Viedeň žiada spolupátrať po hudobných nástrojoch.

1)druh: husle – autor: Antonius Stradivari

rok / miesto zhotovenia: 1720

rozmery: nie sú známe

hodnota: Euro 1.2 miliónov

fotografie: 2664117 Stradivari 1720 (3 fotky, predná a zadná strana a bočné strany)

2) druh: violončelo – autor: Giuseppe Guanerius del Gesu (Guaneri)

rok  / miesto zhotovenia: Cremona 1731

nápis: ex Messeas

rozmery: nie sú k dispozícii

hodnota: Euro 6 miliónov

fotografie: 2664117 Guarneri 1731 (3 fotky, trojitý pohľad na prednú časť, zadnú a bočné)

3) druh: husle.- autor: Joseph Guarnerius del Gesu

rok / miesto zhotovenia: 1732

nápis: ex Kreisler

rozmery: nie sú k dispozícii

hodnota: Euro 6 miliónov

fotografie: 2664117 Guarneri 1732 (4 fotky, predok, bočné strany, zadná strana

4) druh: husle.- autor: Joseph Guarnerius del Gesu

rok / miesto zhotovenia: Cremona 1738/1741

rozmery: dĺžka tela: 352.5 mm, šírka horného oblúku tela huslí: 164.5 mm,  šírka stredného oblúku: 111.5 mm, šírka dolného oblúku: 205 mm

hodnota: EURO 5 miliónov

fotografie: 2664117 Guarneri 1741 (3 fotky, predná časť, zadná a bočné pohľad

5) druh: husle.- autor: Antonius Stradivari

rok / miesto zhotovenia: 1728

nápis (nálepka) 1720 (zrejme pozmeňovaný dátum), HAMMER certifikát  pozn. prekladateľky: HAMMER je druh Stradivárok

rozmery: dĺžka tela: 361 mm, horný oblúk tela: 168 mm, stredný oblúk tela: 111 mm, dolný oblúk: 208 mm 

hodnota: Euro 3.5 mil.

fotografie: 2664117 Hill Stradivari 1720 (2 fotky, predok a bočné časti)

6) druh: husle – autor: Antonius Stradivari

rok / miesto zhotovenia: 1728

rozmery: nie sú k dispozícii

fotografie: 2664117 Stradivari 1728 (2 fotky, predná a zadná časť

7) druh: husle – autor: Carlo Ferdinando Landolfi

rok / miesto zhotovenia: 1778

nápis / nálepka: Pietro Antonio figlio di Carlo Ferdinando Landolfi in Milano al Segno della Serena anno 1778

rozmery: dĺžka tela: 356 mm, horný oblúk: 163 mm,  stredný oblúk: 110 mm, dolný oblúk: 202 mm 

hodnota: Euro 200.000,00

fotografie: 2664117 Landolfi 1778 (4 fotky, predná časť, obe bočné a zadná)

8) druh: viola – autor: Carlo Ferdinando Landolfi

rok / miesto zhotovenia: 1765

nápis: Carlus Ferdinandus Landulphus fecit Mediolani in via S. Margertiae 1763

rozmery: dĺžka tela: 410 mm, horný oblúk: 199 mm, stredný oblúk: 138 mm,  dolný oblúk: 251 mm

hodnota: Euro 1 mil.

fotografie: 2664117 Landulphus 1765 (4 fotky, predná časť, obe bočné a zadná časť)

9) druh: violončelo – autor: G. P. Maggini

rok / miesto zhotovenia: 1620

nápis: Giovanni Paolo Maggini Brescia ca. 1620

rozmery: dĺžka tela: 769 mm, horný oblúk: 358 mm, stredný oblúk: 241 mm,  spodný oblúk: 443 mm

hodnota: Euro 650,000

fotografie: 2664117 Maggini 1620 (3 fotky, predná, zadná a obe bočné časti)

10) druh: violončelo – autor: Francesco Ruggieri

rok / miesto zhotovenia: 1675

nápis: Francesco Ruggieri detto il (sic!) per Cremona 1675

rozmery: dĺžka tela: 738 mm, horný oblúk: 352 mm, stredný oblúk: 250 mm,  dolný oblúk: 437 mm

hodnota: Euro 1.5 mil.

fotografie: 2664117 Ruggieri 1675 (6 fotiek, 2x zadná časť, 2x predná, obe bočné)

11)druh: husle – autor: Antonius Stradivari

rok / miesto zhotovenia: 1711

nápis: ex Rochart, Antonius Stradivarius Cremonesis Faciebat Anno 1711

rozmery: nie sú k dispozícii

hodnota: Euro 1.8 mil.

fotografie: 2664117 Stradivari 1711 (3 fotky, predná časť, zadná a bočné)

12)druh: husle – autor: Antonius Stradivari

rok / miesto zhotovenia: Cremona 1727 – ex Smith

nápis: podľa štítku v husliach r. 1710, podľa vyjadrenia experta  vyrobené v r. 1727

rozmery: dĺžka tela: 14″, horný oblúk tela:6 5/16″, stredný: 4 7/16″, dolný: 7 15/16″

hodnota: USD 2.2 mil.

iné: zdá sa, že husle boli lokalizované v Holandsku, vec je v štádiu preverovania

foto: bez

13) druh: husle –  autor: Camilly Camili

rok / miesto zhotovenia: Mantua 1740

rozmery: nie sú k dispozícii

hodnota: Euro 200,000

fotografie: nie sú

14) druh: viola – autor:  Dr. Heinrich Duenwald

nápis: štítok: Duenwald

rozmery: dĺžka tela: 420 mm

hodnota: Euro 10,500

fotografie: bez

15) druh: husle –  autor: Matteo Goffriller, Venice

rozmery: dĺžka tela: 354.5 mm, horný oblúk: 160 mm, stredný: 108 mm, dolný: 199 mm

hodnota: Euro 200,000

fotografie: bez

16)druh: viola – autor: G. P. Maggini

rozmery: dĺžka tela: 426 mm

hodnota: Euro 1 mil.

fotografie: bez

17) druh: husle – autor: Joseph Guarnerius del Gesu

rok / miesto zhotovenia: Cremona 1739

nápis/ štítok: Bergonzi

hodnota:  Euro 1.1 mil.

fotografie: bez

18) druh: 3 husľové sláčiky – autor: Francois Xavier Tourte Paris

rok / miesto zhotovenia: Cremona 1739

nápis/ štítok:

hodnota:  Euro 525,000

fotografie: bez

19) druh: husľový sláčik – autor: Dominique Pecatte, Paris

rok / miesto zhotovenia: Cremona 1739

nápis/ štítok:

hodnota: Euro 125,000

fotografie: bez

Okrem vyššie uvedených boli spreneverené aj puzdrá pre violončelo a husle, originál zn. MAGGINI, popis ani foto neboli zaslané.

Fotografie: http://www.obnova.sk/galeria/ukradnute-husle-2011

Tel. – stála služba +421-9610-56454  +421 9610 56456-7 +421 (0)2 44457345 nui@minv.sk www.interpol.int

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články