1. Medzinárodná faleristická konferencia

Titulny obrazok blogu uzivatela: teodor
SLOVENSKÁ FALERISTICKÁ SPOLOČNOSŤ
v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania
pozýva na
 
1. Medzinárodnú faleristickú konferenciu
 
miesto konania: kinosála Múzea Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
22. októbra 2011, 13.00 – 17.00 hod.
 
Konferencia sa koná pod záštitou:
ministra kultúry Slovenskej republiky Mgr. Daniela Krajcera
 
Vstup na konferenciu je bezplatný
 
 
PROGRAM
1. medzinárodnej faleristickej konferencie v Banskej Bystrici, 22.10.2011
 
12:00 – 13:00 Evidencia účastníkov konferencie
13:00 – 13:20 Príhovory:
ministra kultúry Slovenskej republiky – Mgr. Daniela Krajcera
riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania – PhDr. Stanislava Mičeva
13:20 – 13:25 Slovenská faleristická spoločnosť, jej vznik a ciele
predseda SFS Bc. Pavol Marciš
13:25 – 13:40 K základným otázkam slovenskej faleristickej terminológie
PhDr. Igor Graus, PhD., Banská Bystrica
13:45 – 14:00 Mílniky naši a světové faleristiky (vývoj řádů a vyznamenání od antiky do dneška)
RNDr. Ivan Koláčný, KCLJ (Klub faleristů Brno), Brno
14:05 – 14:30 Miniatúry rakúsko-uhorských vyznamenaní založených v roku 1908
Friedrich Tusek (Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde), Viedeň
14:35 – 14:50 Faleristické artefakty ošetrovateľstva v strednej Európe
doc. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Slovenská faleristická spoločnosť), Viedeň
14:55 – 15:10 Medaila Za hrdinstvo 1939-1945
Bc. Pavol Marciš (Slovenská faleristická spoločnosť), Šaľa
15:15 – 15:45 Prestávka / Prehliadka Múzea SNP
15:45 – 15:55 Odznak brannosti Hlinkovej gardy
PhDr. Martin Karásek (Slovenská faleristická spoločnosť), Martin
16:00 – 16:15 Čapicové odznaky a insígnie Slovenskej armády 1939-1945
(Mincovňa Kremnica a jej dodávka intendančného materiálu armáde)
PhDr. Marian Uhrin, PhD. (Múzeum SNP), Hriňová
16:20 – 16:35 Vývoj vojenských vyznamenaní v rezorte MO SR od r. 1993 do súčasnosti
JUDr. Jaroslav Kozolka (Slovenská faleristická spoločnosť), Bratislava
16:40 – 16:55 Disproporcie pri voľbe námetov pre súčasné vojenské vyznamenania SR
Dr. Peter Zelizňák (Slovenská faleristická spoločnosť), Trenčín
16:55 – 17:00 Záver oficiálneho programu konferencie
Po každom príspevku je pri dodržaní prednáškového času ca. 5 minútová diskusia.
Občerstvenie počas prestávky je zabezpečené.
17:00 – 18:30 Kongres (len pre členov SFS)
 
 
Organizačný výbor konferencie:
Pavol Marciš e-mail: faleristik@gmail.com
Vlastimil Kozoň e-mail: vlastimil.kozon@univie.ac.at
Ivan Chudý e-mail: ivan@xko.sk
Vladimír Považan e-mail: vladimil.povazan@sk.nestle.com
Záujem o účasť na konferencii prosíme nahlásiť cez e-mail na: faleristik@gmail.com

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články