Autentickosť

(autentický stav, autenticita) – pôvodný (originálny) stav stavby so zachovanými stopami vývoja hmotnej podstaty pamiatky. V širšom význame…

Mudrochov mlyn, Dechtice

            Areál mlynskej usadlosti v súčasnosti pozostáva zo 4 objektov, z mlynskej budovy  s v…

Menhiry, Holíč

Jedná sa pravdepodobne o navýchodnejšie položenú doteraz objavenú  megalitickú stavbu. Každopádne na našom území jedinú pamiatku …