Fenomén kultúrneho dedičstva

Titulny obrazok blogu uzivatela: Sasha

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Vás pozývajú

na medzinárodnú konferenciu

pod záštitou ministra kultúry SR Marka Maďariča

v spolupráci s

MV SR – Slovenským národným archívom v Bratislave

SNM – Prírodovedným múzeom v Bratislave a Múzeom mesta Bratislavy

“Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti

– dejiny, súčasný stav a perspektívy”

ktorá sa bude konať v dňoch

13. – 15. novembra 2012

na

Filozofickej fakulte UK, ul. Gondova 2, miestnosť G236

Program konferencie:

Utorok 13. 11. 2012

8.30 – 11.30 hod. Prezentácia víťazov školských kôl Študentskej vedeckej a odbornej konferencie študentov muzeológie v Slovenskej republike a Českej republike.

12.30 – 13.00 hod. Slávnostné otvorenie konferencie.

13.00 – 14.30 hod. Blok Dejiny múzejného fenoménu.

14.45 – 17.00 hod. Blok Teória muzeológie a digitalizácia kultúrneho dedičstva.

Streda 14. 11. 2012

8.30 – 13.30 hod. Blok Múzejná prezentácia.

14.00 – 17.00 hod. Blok Archívnictvo a knihoveda.

Štvrtok 15. 11. 2012

8.30 – 15.45 hod. Blok Kultúrne dedičstvo a pamiatkový fond.

Pordrobný program konferencie.

Kontakt:

telefón: +421 2 5933 9277
email: keka@fphil.uniba.sk

 Sasha

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články