Katedrála svätého Martina (Dóm), Bratislava

Logo pamiatky

Dóm sv. Martina je jednou z dominánt mesta. Po stáročia bol stredobodom kultúrneho, cirkevného a spoločenského diania. Miesto, na ktorom dnešná katedrála stojí, bolo viacvýznamovým centrom vznikajúceho mestského osídlenia. Stretávali sa tu cesty, vznikol trh, nachádzalo sa tu teda jadro vtedajšieho mesta, kde sa dá predpokladať aj kaplnka. Mešťania však chodievali na bohoslužby na hrad, kde malo sídlo prepoštstvo a kapitula. Až keď už návštevy začali byť neúnosné a ohrozovali bezpečnosť hradného sídla, požiadal kráľ Imrich od pápeža Inocenta III.[1] povolenie na prenesenie prepoštstva do podhradia. Toto povolenie bolo v roku 1204 aj vydané. Po prepoštstve, ako mieste vydávajúcom a obstarávajúcom listinný a dokumentačný materiál sa na základe súhlasu pápeža Honoria III.[2] v roku 1221 presťahoval aj kostol. 

Celkové vnútorné rozmery Dómu sv. Martina sú:

dĺžka vrátane sakristie – 69,37 m

šírka – 22,85 m

hrúbka múrov trojlodia – 1,5 m

hrúbka múrov svätyne – 926 mm

výška lodí – 16,02 m

výška svätyne – 18,5 m

[mailpoet_form id="1"]