Reštaurovanie fasády Mirbachovho paláca v Bratislave je ukončené.

Obrázok k článku

Prevzatie predsedníctva v Rade Európy Slovenskou republikou 1.júna 2016 znamenalo aj záväzok hostiteľskej krajiny pripraviť pre účastníkov nespočetne mnoho stretnutí  na pôde Bratislavy počas šiestich mesiacov. Štandardné prostredie, kam sa aj po skončení slovenského angažmá  v tejto zodpovednej vedúcej pozícii budú ich účastníci radi vracať.
Štát našiel potrebné financie a mesto ich proporčne vyčlenilo pre opravu a obnovu  komunikácií, výsadbu zelene a vynovenie vzhľadu mnohých budov. Mirbachov palác – rokokový klenot s vysokou mierou zachovania  pôvodných prvkov v exteriéri aj interiéri  na Františkánskom námestí, srdci mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava, Staré Mesto  – sa stal jednou z nich. V časovo veľmi náročnom termíne, ale vynikajúcom počasí  Združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok VILLARD s r.o. pod vedením výkonného  zodpovedného reštaurátora  akad. soch. p. Vladimíra Višvádera  ako víťaz verejného obstarávania vypísaného Generálnym investorom Bratislavy odviedlo profesionálne úctyhodný pracovný výkon a zaodelo uličnú fasádu paláca do nového šatu.

 

Názorovo a umelecko-historický zvolený zámer, na základe reštaurátorsko-konzervátorského prieskumu, sond a štúdia obdobných stavieb pokiaľ sa zachovali, ako aj fundovanej teoreticko-metodickej analýzy v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom, bol realizovaný pôvodný vzhľad mestskej palácovej architektúry šesťdesiatych rokov 18.storočia tak, ako ho poznáme z podobných palácov vtedajšej metropoly Rakúskej monarchie Viedne. Spravidla išlo o reprezentačné sídla tých istých významných aristokratických rodov, ktoré okrem vtedy korunovačného a administratívneho centra Uhorska umiestňovali svoje paláce v centre moci blízko cisárskeho dvora.

 

Slávnostné stretnutie pri príležitosti zreštaurovania fasády Mirbachovho paláca sa uskutoční vo štvrtok 6. októbra 2016 o 10:00 na Františkánskom námestí 11 za osobnej účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala.

 

MIRBACHOV PALÁC patrí k najzachovanejšej pôvodnej architektúre starého Prešporka. Rokokový klenot postavený na mieste starej zástavby, ktorá sa spomína už v roku 1459 ako CURIA CIVITATIS alebo WEITE HOF. Ešte v druhej polovici 16. storočia to bola drevená stavba, v ktorej sa podľa záznamov konali v roku 1666 evanjelické bohoslužby (spoluvlastníkom susedných domov je dodnes Evanjelická cirkev a. v.). Majitelia paláca sa rýchlo striedali: v roku 1636 ho vlastnil rod Illésházy, potom mesto a následne bohatý pivovarník Michael Spech. Ten po strhnutí starej stavby na niekoľkých stredovekých parcelách v rokoch 1768 – 1770 postavil honosný palác, pravdepodobne v takej podobe, akú poznáme dnes. Nepochybne kvalitný autor projektu – architekt – je neznámy. Možno sa však domnievať, že pracoval vo Viedni. Poznáme len meno murárskeho majstra – Matthaeus Höllrigl. Spech po dokončení stavby palác predal.

 

Ako prvý majiteľ je zaznamenaný gróf Imre Csáky (1781 – 1813) a do začiatku 20. storočia mal palác ďalších piatich vlastníkov. Predposledným bol v rokoch 1908 – 1916 gróf Koloman Nyáry, ktorého mohutný a krásny rodový erb je ozdobou tympanónu v hornej strednej časti fasády. Posledným majiteľom paláca bol gróf Dr. Emil Mirbach. Po dejinných turbulenciách – rozpad Rakúsko-Uhorska, vznik ČSR, obdobie Slovenského štátu počas druhej svetovej vojny a následne obnova ČSR – prechádza palác v máji 1948 definitívne do vlastníctva mesta Bratislavy, ktoré v ňom v roku 1975 zriadilo Galériu mesta Bratislavy.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články