Poslanci vzali na vedomie zámer na zrušenie PAMING-u

Dóm sv. Martina, presbytérium, foto: Kamil Nováčik

Bratislavskí poslanci zobrali na vedomie zámer na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING – mestský investor pamiatkovej obnovy. Organizácia by sa podľa návrhu mala zlúčiť s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy (GIB). Ako uviedol primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, mesto si od zlúčenia organizácií sľubuje úspory a zefektívnenie činností. Poslanci hlavného mesta zároveň primátora v uznesení požiadali, aby pripravil do mestského zastupiteľstva na schválenie kompletný materiál, týkajúci sa zrušenia príspevkovej organizácie PAMING a zlúčenia s GIB. Pripravený by mal byť aj odhad finančných úspor z rozpočtu mesta, ktoré by malo zrušenie PAMING-u priniesť.

Základným poslaním príspevkovej organizácie PAMING je záchrana a obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok, správa, prevádzka a údržba fontán, pomníkov, pamätných tabúľ, pamätníkov, vojnových hrobov a zelene na území hlavného mesta. Príspevková organizácia GIB vykonáva pre hlavné mesto funkciu investora a verejného obstarávateľa investícií a verejných prác, financovaných z rozpočtových prostriedkov hlavného mesta na bytové a inžinierske stavby. Ako sa uvádza v predloženom materiáli, činnosti organizácii majú obdobný charakter. Zlúčením organizácií by sa mali ušetriť financie vynakladané najmä na spotrebu energií a na prevádzku, ako je poštovné a telekomunikačné, cestovné, dopravné, nájomné či opravy a údržby.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Opravia Starú radnicu a Aponyiho palác

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) – S rekonštrukčnými prácami na budovách Starej radnice a Aponyiho paláca v Bratislave začne mestská organizácia Paming najskôr v druhej polovici budúceho roku. Agentúru SITA o tom informovala vedúca inžinierskych činností Pamingu Zdenka Turzíková. “Opraviť by sa mala strecha Starej radnice zo strany Hlavného námestia a fasády vo vnútri radničného námestia,” povedala Turzíková.

ŽILINA: Mesto bude ma? Útvar hlavného architekta

Mesto Žilina bude ma? Útvar hlavného architekta (ÚHA). Jeho zriadenie schválili poslanci žilinského mestského zastupite?stva na stredajšom zasadnutí. “Tento úrad bol schválený práve preto, aby sa mesto nerozvíjalo živelne, ale naozaj koncep?ne, v súlade s územným plánom,” uviedol primátor Žiliny Ivan Harman.

Uvoľňujú depozity Mestského múzea v Apponyiho paláci

BRATISLAVA 31. októbra 2004 (SITA) – Depozity bratislavského Mestského múzea v Apponyiho paláci, ktorý by mal prejsť rekonštrukciou, začínajú v súčasnosti uvoľňovať do upravených priestorov Materskej školy v Jarovciach a do kina Odboj v Dúbravke. Mestská organizácia Paming pripravuje umelecko-historické prieskumy omietok, ktoré bude robiť Mestský ústav pamiatkovej starostlivosti. V tomto roku už začali s opravou strechy a s klampiarskymi konštrukciami Ungerovho a Pauerovho domu. Kompletnou výmenou prešla pálená strešná krytina a čiastočne vymenili medené klampiarske prvky a poškodený krov.