Cez víkend sa začína najväčší mestský festival remesiel

Obrázok k článku

Tohtoročný festival sa ponesie v znamení kováčstva. Najlepší kováči zo Slovenska predvedú na Primaciálnom námestí spracovávanie kovu. Vyvrcholením podujatia bude galavečer, počas ktorého bude udelený titul Majster ľudovej umeleckej výroby, ktorý tento rok kvalifikačná komisia udelila šiestim výrobcom.

Sobotňajší program sa na všetkých miestach v centrálnej pešej zóne začína o 10:00. Na Primaciálnom námestí je pripravený kováčsky workshop a kováčske hry, na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého zažijú deti kolotoč na ručný pohon, vyskúšajú si drevené chodúle či hojdačku a na Nádvorí sv. Juraja oslovia detských návštevníkov skúsení lektori s remeselnými aktivitami. Tradičné slovenské ľudové remeslo a výrobu predstavia remeselníci na Hviezdoslavovom námestí. Na Hlavnom námestí dostanú priestor slovenskí dizajnéri inšpirovaní tradíciami. Radničné námestie oživia slovenské čipkárky, ktoré predvedú tradičné paličkovanie, otvorená bude čitáreň v Radničke a na Rybnom námestí si môžu návštevníci pochutnať na tradičných slovenských špecialitách. Súčasťou festivalu bude aj kultúrny program, vystúpenia folklórnych súborov a inštrumentalistov a hranie na slovenských tradičných nástrojoch. Organizátori pripravili aj školu tanca pre deti a tanečný workshop pre dospelých. Akcie trvajú do 18:00. V nedeľu 1. septembra o 9:00 bude svätá omša za Nositeľov tradícii v Jezuitskom kostole na Hlavnom námestí.

Ako informovala Rodinová, najväčší mestský festival remesiel oslávi počas tohto víkendu už svoje 23. narodeniny. Počas tohto obdobia ožívali v meste tradície a kultúrne hodnoty, prostredníctvom umenia remesiel sa posilňovala národná identita, spolupatričnosť a hrdosť na zvyky a históriu slovenského národa. Festival je zaradený do projektu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2013. Organizátorom festivalu remesiel je Ústredie ľudovej umeleckej výroby, dlhoročnými partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Múzeum mesta Bratislava a SĽUK.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.