Zimný prístav v Ružinove bude chránený pamiatkovým úradom

Zimný prístav v bratislavskom Ružinove bude chránený pamiatkovým úradom. Na sociálnej sieti o tom informovali ružinovskí poslanci z klubu Team Vallo pre Ružinov. „Pamiatkový úrad SR (PÚ SR) vyhlásil ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (OP NKP) v Zimnom prístave. Pamiatkami sa pred rokom a pol stali hrany bazénov,” uvádzajú poslanci. Podľa aktuálneho rozhodnutia PÚ SR sú pamiatkovými objektmi aj dom lodníkov, sklad, dielňa, výťah a remorkér.

„Cieľom vyhlásenia OP NKP je zabrániť prípadnému rušivému pôsobeniu investičných zámerov, prestavieb, nadstavieb a vertikálnych prvkov v chránených pohľadoch,” uvádza sa v rozhodnutí PÚ SR. V území ochranného pásma sa nachádzajú aj hnuteľné Národné kultúrne pamiatky (NKP) – žeriavy a remorkér Šturec. „Bratislavský prístav na Dunaji v mestskej časti Bratislava – Ružinov je výnimočným areálom a charakteristickým dopravným celkom, ktorý si zachováva svoju autenticitu a integritu formy i funkcie a zároveň je dokladom architektonického a urbanistického vývoja Bratislavy a dobových technických riešení. Zachovali sa tu NKP ako dôkaz na tieto hodnoty územia,” dodáva pamiatkový úrad.

Zimný prístav je pôvodný starý prístav, dnes lokalizovaný medzi mostom Apollo a Prístavným mostom. Tvorí severnú časť celého areálu nákladného prístavu. Výstavba prístavu sa začala v roku 1897, má dva prístavné bazény, severný a južný.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Odpovede