Katedra etnológie a muzeológie

Titulny obrazok blogu uzivatela: Sasha

3. 6. 2013 bola na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava vytvorená sekcia muzeológie a kultúrneho dedičstva ako súčasť Katedry etnológie a muzeológie. S najväčšou pravdepodobnosťou je náhodou, že sa tak stalo presne 50 rokov po tom, čo v roku 1963 vďaka Janu Jelínkovi, riaditeľovi Moravského zemského muzea, vznikla tzv. externá katedra muzeológie a 45 rokov po tom, čo sa táto katedra stala súčasťou katedry archeológie.

Samostatné štúdium muzeológie začalo na Filozofickej fakulte Univerzity  Komenského v Bratislave zásluhou docenta Ladislava Mlynku, a to v roku 1993 ako externé bakalárske štúdium pre  absolventov vysokej školy. Išlo o doplnkové rozširujúce štúdium. Od roku  1996 ho zabezpečovala Katedra etnológie v rozšírenej koncepcii pod  názvom „Muzeológia a kultúrne dedičstvo“.

Vývoj nadmieru pozitívny, pretože muzeológia ako vedná disciplína si ani po polstoročí nevybojovala svoje miesto na “výslní” vedy. Nie preto, že by nenapĺňala všetky predpoklady vednej disciplíny, skôr preto, že väčšina odborných zamestnancov múzeí – absolventov štúdia archeológie, etnológie, histórie a prírodovedných odborov, ju odmieta ako nadbytočnú. Niečo podobné, ako keby učitelia odmietali pedagogiku, pretože učia matematiku, históriu alebo zemepis. Pritom muzeológia nerieši problémy histórie či etnológie, jej úlohou je riešiť problematiku výberu, usporiadania, uchovania a sprístupňovania vecných, autentických zdrojov informácií – múzejných zbierkových predmetov – muzeálií, pre ďalšie generácie záujemcov, teda aj archeológov, historikov a etnografov. Múzeá sú inštitúcie ochraňujúce “corpus delicti” (usvedčujúci dôkaz) vývoja našej spoločnosti a prírody a muzeológia je jedinou teoretickou základňou.

Sekcia muzeológie a kultúrneho dedičstva má pred sebou úloh neúrekom, no nechýba jej chuť ani elán. Od minulého roku začalo vydávanie časopisu “Muzeológia a kultúrne dedičstvo” a od začiatku roka bola sprístupnená webová stránka venovaná problematike ďalšej činnosti sekcie.

Neostáva mi nič iné, len popriať veľa tvorivého entuziazmu, úspechov, priaznivcov a raz možno aj predikát viažuci sa na výuku muzeológie – “bratislavská škola”.


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Škola a múzeá

Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici – Katedra Ekomuzeológie
Od roku 1998 v Banskej Štiavnici vyvíjajú svoju činnosť dve detašované katedry Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra Ekomuzeológie má v rámci odboru environmentálnej ekológie má akreditáciu na špecializácie muzeológia so zameraním na ekologickú a kultúrnu problematiku. Cieľom tejto katedry je prispieť k výchove prvých pracovníkov pre múzeá a príbuzné zariadenia, v ktorých je potrebné riešiť úlohy vyplývajúce zo zmien, odohrávajúcich sa v súčasnej vede, kultúre, i celej spoločnosti. Študijný program poskytuje absolventom ucelené ekologické a muzeologické vzdelanie s možnosťou individuálneho prírodovedného či humanitného zamerania.