Aj stromy môžu pomôcť pri záchrane kultúrneho dedičstva

Detail oplotenia mestského parku v Galante

Esterházyovský neogotický kaštieľ v Galante predstavuje hlavný nevyužitý potenciál mesta. Je už takmer 20 rokov nevyužívaný a márne čaká na investora i rekonštrukciu.

Pôvodne renesančný opevnený objekt dali postaviť v roku 1633 bratia Daniel a Pavol Esterházyovci. V roku 1736 bol prestavaný v barokovom slohu a dnešnú podobu nadobudol v roku 1861 po radikálnej prestavbe v neogotickom štýle Jozefom Esterházym, inšpirovaným anglickou gotikou (1485–1603). Je postavený na pôdoryse U. Do strednej, dvojpodlažnej, obytnej časti kaštieľa vedie reprezentačné schodište ústiace do slávnostných priestorov na prvom poschodí. Bočné hospodárske krídla sú jednopodlažné. Obytnú časť zdobia bohato štukované klenby v gotickom i renesančnom štýte.

Obrázok k článku

Neogotický kaštieľ v Galante a mestský park (1)

Neogotický kaštieľ je vo vlastníctve mesta. Boli na ňom započaté rekonštrukčné práce (1986), ktoré sa však pre nedostatok finančných prostriedkov prerušili. Bol zakonzervovaný a je zabezpečený proti negatívnym poveternostným vplyvom (oprava strechy 2004–2006, 750 000,- Sk). V súčasnosti je kaštieľ nevyužívaný a hľadá sa investor na jeho obnovu.

Obrázok k článku

Neogotický kaštieľ v Galante, priečelie (2)

Jedným z ďalších potenciálov mesta je chránená prírodná pamiatka – park pri neogotickom kaštieli z druhej polovice 19. storočia. Práve projekt na revitalizáciu mestského parku zohral rozhodujúcu úlohu aj v obnove severného krídla kaštieľa.

V duchu Programu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta Galanta do roku 2014 sa intenzívne hľadali možnosti niečo urobiť s kaštieľom, dokončiť centrálnu mestskú zónu a zabezpečiť prístavbu Vlastivedného múzea v Galante. Vzhľadom na výšku finančnej dotácie bolo rozhodnuté, že v tejto fáze obnovy kaštieľa sa pristúpi k revitalizácii priľahlého mestského parku. Je to zásluha najmä Ing. Alexandra Mézeša, bývalého primátora mesta, a Tibora Poláka, bývalého prednostu Mestského úradu v Galante, že tento balík projektov, vďaka pripravenosti, získal podporu. Podmienkou úspešnosti projektu revitalizácie mestského parku bolo, že do nej bude zahrnutý aj nejaký pamiatkový objekt a udržateľnosť projektu. Pôvodne plánovaný rozpočet bol vyhlasovateľom znížený, na čo doplatili interiérové vybavenie severného krídla, vizualizácia odkrytej štvrtej renesančnej bašty (nad ktorou donedávna stáli garáže) a celé nádvorie kaštieľa.

Obrázok k článku

Obnovené severné krídlo kaštieľa (3)

V rámci revitalizácie parku sa vybudoval kompletný závlahový systém, nová studňa pre závlahy, rekonštrukcia a obnova chodníkov, záhradné úpravy, revitalizácia zelene, t.j. odstránenie poškodených drevín a výsadba nových drevín a kríkov, osadenie verejného osvetlenia a zabezpečovacieho systému, oplotenia celého areálu, prístup a parkovania pre galerijné účely, obnova detského ihriska.
Nové oplotenie parku je navrhnuté ako analógia historických predlôh, avšak vzhľadom na snahu vizuálne prepojiť mestské exteriéry s parkom budú murované časti redukované a je navrhnutá väčšia časť oplotenia mrežovými poliami. Jedná sa o kováčsky spracované plotové diely, bude vyhotovených niekoľko vstupných brán s novými piliermi. Vychádzalo sa z pôvodného oplotenia a tento návrh je vyhotovený ako replika. Takýto postup bol zachovaný pri výrobe všetkých mreží, dvier a okien. Všetky návrhy vychádzali z pôvodných častí, ktoré sa v kaštieli našli alebo bola od nich písomná a grafická dokumentácia.

Obrázok k článku

Obnovené severné krídlo kaštieľa (4)

Projekt obnovy severného krídla kaštieľa spracoval Ing. arch. Alexander Németh a kolektív autorov, N-ART, Bratislava. V rámci obnovy sa realizovala obnova fasády, výmena okien a dverí, úplná rekonštrukcia vnútorných priestorov, nové rozvody vnútorných inštalácií, izolácia murív a vybudovanie podkrovia. Obnovou následne prejde celý vnútorný priestor, kde bude zriadený výstavný priestor so zázemím, budú vytvorené nové priestory v podkroví – ako depozitáre a skladové priestory, vznikne nová terasa vedľa bočnej steny objektu, kde budú  dlažbou na teréne znázornené základy pôvodnej bašty, ktorá bola zbúraná pri prestavbách kaštieľa.
Realizácia sa začala koncom októbra 2010. Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Celkové náklady projektu sú cca 1,9 milióna EUR vrátane DPH, v členení – prostriedky z EÚ-85%, zo štátneho rozpočtu 10% a rozpočtu mesta 5%. Je potrebné spomenúť, že náklady mesta nie sú iba náklady spojené so samostatnou sumou vo výške príspevku 5 %, nakoľko bolo nutné, aby vôbec projekt mohol byť podaný, vypracovať samotnú projektovú prípravu a pred realizáciou vykonať prieskumy a výskumy v súlade s platnou legislatívou.
Čo dodať nakoniec. Veľká časť ľudí verí v možnosť vymyslieť na každú situáciu univerzálne platné pravidlo, ktorým sa potom stačí iba riadiť. Osobne si myslím, že pravidlá sú pravidlá a reálny život nemožno opísať do všetkých detailov, že sa treba riadiť skôr zdravým sedliackym rozumom a výnimky z pravidiel… sú proste nutné. Potom sa aj v našej vyspelej občianskej spoločnosti môže stať, že o záchranu pamiatky sa postarajú stromy.

Informačné pramene:

http://www.galantaonline.sk/obnova-severneho-kridla-neogotickeho-kastiela-a-revitalizacia-mestskeho-parku-15-4-2011.html

Koncepcia rozvoja obchodu, služieb a cestovného ruchu mesta Galanty pre roky 2007–2011

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta, 2008

Foto:

1-2 Bibiana Papp

3-4 Jozef Keppert

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Historický park a severné krídlo kaštieľa sa dočkajú obnovy

Historický park pri Neogotickom kaštieli v Galante sa dočká revitalizácie. Podľa hovorcu mesta Petra Koleka boli v týchto dňoch úspešní s projektom, ktorý rieši osvetlenie, ohradenie parku, detské ihrisko, pódium či drobnú architektúru. Cieľom je, aby obyvatelia mohli aj naďalej park využívať ako oddychovú zónu. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia severného krídla kaštieľa, v ktorom mesto plánuje zriadiť galériu. Celkovo mesto získalo z eurofondov viac ako dva milióny eur. Park z druhej polovice 19. storočia pozostáva z množstva stromov a kríkov veľkej historickej, mikroklimatickej, biologickej a architektonickej hodnoty, nechýbajú ani exotické dreviny. Všetku zeleň v rámci projektu zrekultivujú a prísun vody zabezpečí automatický závlahový systém.