Ekoiuventu v Bratislave vyhlásili za kultúrnu pamiatku

Obrázok k článku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil súbor objektov Ekoiuventy na Búdkovej ulici v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku. Ide o Dom mládeže s areálom, schodisko, bazén, amfiteáter i polyfunkčný dom. Rozhodnutie pamiatkového úradu ešte nie je právoplatné, plynie totiž 15-dňová lehota na odvolanie. Agentúru SITA o rozhodnutí pamiatkarov informovala Nora Remiarová z komunikačného oddelenia bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Ako dodala, stalo sa tak aj vďaka iniciatíve mestskej časti, miestne zastupiteľstvo totiž minulý rok zaviazalo starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka, aby podnikol všetky kroky na vyhlásenie areálu za pamiatku.

 

Konanie o vyhlásení areálu Ekoiuventy za národnú kultúrnu pamiatku iniciovali občianske združenia OZ Hrad-Slavín, OZ Mičurín spolu s hlavným mestom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto. Podnet podporili aj Spolok architektov Slovenska a Bratislavský samosprávny kraj. K návrhu na vyhlásenie areálu za kultúrnu pamiatku sa však negatívne vyjadril súkromný vlastník časti objektov. Areál síce vlastní štát a spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, no niektoré časti patria aj súkromníkom. Podľa súkromného vlastníka sa vyhlásením areálu za pamiatku, zasiahne do jeho vlastníckych práv. Nespokojný účastník konania poukazuje aj na to, že na pamiatkové hodnoty Ekoiuventy nie je v odbornej obci jednoznačný názor. Pripomína tiež, že pamiatkari v minulosti odmietli vyhlásiť za národné kultúrne pamiatky iné stavby povojnovej/modernej architektúry ako napríklad Park kultúry a oddychu či hotel Kyjev. Pamiatkový úrad však v rozhodnutí uvádza, že areál Domu mládeže je nositeľom súboru významných pamiatkových hodnôt ako celok, ale nositeľmi pamiatkových hodnôt sú aj jeho jednotlivé objekty, ktorých história a vznik spolu súvisia. “Budova je významnou stavbou architektúry socialistického realizmu 50. rokov 20. storočia na území Slovenska, je dokladom tejto etapy vývoja slovenskej architektúry. Jej hmota, pôdorys, fasády a základné dispozičné väzby sú zachované v autentickom, pôvodnom stave,” hodnotia pamiatkari.

 

Diskusia o využití areálu Iuventy na Búdkovej ulici sa otvorila potom, ako vlani v polovici mája strana SaS upozornila na predaj budovy Iuventy. Predaj mal byť podľa strany biznisom s oligarchami. Po prepuknutí kauzy vtedajší minister školstva Juraj Draxler vyhlásil, že budovu a areál Iuventy na Búdkovej ulici v Bratislave sa predávať nebude a rezort hľadá iba účelné využitie tohto priestoru. V areáli Ekoiuventy je napríklad aj bazén, ten však v lete verejnosti nesprístupnili. Bývalý minister školstva Draxler v minulosti tvrdil, že podnikol všetky kroky, aby bazén v Iuvente mohol fungovať. Organizácia ministerstva však podľa neho nemala peniaze na prevádzku a ako sa ukázalo, ani na nevyhnutnú rekonštrukciu. Iuventa hľadala prevádzkovateľa bazéna aj vo verejnej výzve. V súťaži vybrali jednu uchádzačku, ktorá však neskôr odstúpila od svojej ponuky. Zástupcovia občianskeho združenia Mičurín následne upozorňovali na to, že výberové konanie pri hľadaní prevádzkovateľa bazéna bolo netransparentné a žiadali odvolanie generálneho riaditeľa Iuventy Rastislava Pavlíka a jeho zástupcu Jána Hrubého z funkcie.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.