Na Bratislavskom hrade finišujú rekonštrukčné práce

Obrázok k článku

Na Bratislavskom hrade pred slovenským predsedníctvom v Rade EÚ finišujú práce na jeho rekonštrukcii. Ako povedal novinárom kancelár NR SR Daniel Guspan, celá stavba bude dokončená v pôvodnom rozpočte 21,475 milióna eur, k čomu treba prirátať jeden dodatok z roku 2014 vo výške 1,475 milióna eur. Rozpočet však ešte nie je definitívny. Pracuje sa totiž na ochrane nájdených pamiatok. „Prezentácia pamiatok je vypracovaná, do konca roka bude verejné obstarávanie na kryciu stavbu archeologických nálezov,“ povedal Guspan s tým, že tá by sa mala začať stavať v roku 2017. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,5 milióna eur. Výskumom v severnej časti Zimnej jazdiarne bola totiž odokrytá deštruovaná časť keltsko-rímskej murovanej stavby obdĺžnikového pôdorysu so zachovanými interiérovými omietkami a interiérovými podlahami spolu s nálezom pokladu pätnástich zlatých a siedmich strieborných keltských mincí.

 

K definitívnemu dokončeniu rekonštrukcie chýba ešte úprava Zimnej jazdiarne. „Finišujeme s interiérovými prácami. Robia sa drevené obklady, montuje sa technika, rozvody,“ povedal Guspan. Do siedmich týždňov má byť dokončená aj táto časť. „Teda bude to hotové do parlamentnej dimenzie predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Od 1. septembra bude celý komplex funkčný a k dispozícii parlamentu a ministerstvám,“ povedal. Hrad je z 80 percent prenajatý Slovenskému národnému múzeu, teda 80 percent priestorov bude bežne dostupných verejnosti s výnimkou dátumov, keď sa budú konať podujatia v súvislosti so slovenským predsedníctvom.

 

Národnú radu SR čakajú najbližšie mesiace podujatia európskeho formátu na najvyššej protokolárnej úrovni. V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa prvé podujatie uskutoční v priestoroch slovenského parlamentu, zostávajúcich šesť najvýznamnejších podujatí parlamentnej dimenzie sa bude konať už v novom objekte, a to priamo v areáli Bratislavského hradu – v novovybudovanej Zimnej jazdiarni či v priestoroch paláca Bratislavského hradu.

 

Cieľom rekonštrukcie bolo uviesť hradný palác a celý areál do podoby, ktorá bude nadväzovať na poslednú barokovú etapu prirodzeného historického vývoja pred veľkým požiarom v roku 1811, keď požiar zničil objekty záhradného pavilónu a Zimnej jazdiarne. Zároveň mala obnova rešpektovať a zachovať historické hodnoty s dôrazom na najvýznamnejšie obdobia.

 

Rekonštrukciu Hradu zabezpečovalo združenie vedené stavebnou spoločnosťou Váhostav – SK, a.s. Juraja Širokého. Vybraný zhotoviteľ uspel spomedzi štyroch prijatých ponúk v užšej súťaži Kancelárie Národnej rady SR.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…