Poklady zo zbierok SNM možno vidieť už len do nedele

Obrázok k článku

To najzaujímavejšie a najvýznamnejšie čo po roku 2000 pribudlo do zbierok Slovenského národného múzea (SNM) možno vidieť v sídelnej budove múzea v Bratislave už len do nedele. Organizátori výstavy “4 milióny v múzeu – Čo sme nadobudli” pripravili k jej koncu na nedeľu 15. januára derniéru. Ako agentúru SITA informovala Zuzana Vášáryová z centra múzejnej komunikácie SNM, na záverečný program k výstave pozývajú do národného múzea na Vajanského nábreží 2 o 15:00. „Pre všetkých záujemcov pripravili kurátori výstavy – Gabriela Podušelová a Ján Kautman lektorský výklad o spôsoboch, skúsenostiach a úskaliach získavania nových prírastkov do múzea. Predstavia vystavené predmety, priblížia kuriózne osobné príbehy, ktoré sa k niektorým viažu v súvislosti s cestou, akou sa dostali do zbierkového fondu SNM. Pre návštevníkov podujatia je pripravený malý kvíz s možnosťou vyhrať reprezentatívnu obrazovú publikáciu Slovenské národné múzeum, ktorá vyšla pri príležitosti 120 výročia vzniku inštitúcie,“ informovalo SNM v tlačovej správe o derniére.

Výstavu “4 milióny v múzeu – Čo sme nadobudli“ otvorilo národné múzeum vlani 19. februára. Sprístupnilo na nej unikátne exponáty múzeí SNM získané za ostatných 15 rokov. Slovenské národné múzeum počas svojej vyše 120-ročnej histórie zhromaždilo viac ako štyri milióny zbierkových predmetov. Získanie predmetov kultúrnej hodnoty do múzeí je často jediným spôsobom ako ich zachrániť pred zničením či nelegálnym vývozom do zahraničia. SNM, tak ako iné múzeá či galérie, svoje zbierky rozširuje kúpou, darom, vlastným výskumom, prevodom správy a zámenou s iným múzeom alebo galériou. Na výstave 4 milióny v múzeu – Čo sme nadobudli sprístupnilo aj veľký výber z pokladu stredovekých mincí zo Svätého Jura, pápežskú bulu z 15. storočia získanú výskumom Spišského hradu či Priamiho plán opevnenia Hradu Červený Kameň. K najcennejším akvizíciám SNM od roku 2000 patria diela špičkovej slovenskej gotiky, tzv. Anjeli svetlonosi a plastika Únos Európy z viedenskej porcelánky. Návštevníci výstavy tiež môžu vidieť staroegyptskú mumifikovanú ruku zo zbierok Kráľovského katolíckeho gymnázia v Bratislave. Nechýbajú ani preparáty veľkých mačkovitých šeliem, ktoré sú bezprostredne ohrozené vyhynutím a do SNM sa dostali zo zoologických záhrad po uhynutí zvierat. Napríklad štvormilióntym kusom v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea sa stal lev kráľovský z bojnickej ZOO, ktorý je zároveň vyobrazený na plagáte k výstave.

Výstava sa dá vidieť do nedele, každý deň od 9:00 do 17:00. 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…