Slovenské národné múzeum začalo novú knižnú edíciu o činnosti múzea

Obrázok k článku

Slovenské národné múzeum (SNM) sa popri výstavách a ochrane kultúrneho dedičstva venuje aj vydávaniu kníh. Svoju publikačnú činnosť rozšírilo tento týždeň o novú edíciu Museion. Prvým zväzkom edície Museion zameranej na vydávanie monografických diel zo všetkých základných oblastí vedeckovýskumnej činnosti múzea je kniha Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940. Titul od kurátora zbierok SNM – Historického múzea Pavla Komoru národné múzeum slávnostne predstavilo v svojom bratislavskom sídle 31. januára. Okrem vybraných kníhkupectiev sa dá kúpiť aj v e-shope SNM a v múzejnom obchode SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade, agentúru SITA o tom informovala Zuzana Vášáryová z centra múzejnej komunikácie SNM.


“Publikácia je v slovenskej historiografii prvým uceleným prehľadom dejín hospodárskych a všeobecných výstav od ich začiatkov v prvej polovici 19. storočia do roku 1940. V samostatných celkoch približuje veľké medzinárodné výstavy, ktoré získali prívlastok svetové, najvýznamnejšie celouhorské výstavy, ako aj výstavy konané na území Slovenska v období do roku 1918 i v čase prvej ČSR. Pri svetových a celouhorských výstavách vykresľuje nielen ich celkový priebeh, ale podrobne zachytáva aj účasť vystavovateľov zo Slovenska,” priblížilo knihu národné múzeum. Čitatelia v nej nájdu doteraz málo známe informácie o konaní výstav, vrátane zaujímavých súvislostí s dobovými udalosťami. Text dopĺňajú ilustrácie a obrazová dokumentácia.


Slovenské národné múzeum vydáva rôzne publikácie a katalógy k výstavám a ďalším programom. Vydáva tiež dva odborné časopisy, štvrťročníky Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo a časopis Múzeum.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť.

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.