Autentickosť

Autentickosť

(autentický stav, autenticita) – pôvodný (originálny) stav stavby so zachovanými stopami vývoja hmotnej podstaty pamiatky. V širšom význame aj zachovanie ideovej a kompozičnej podstaty pamiatky – stav, pri ktorom je zachovaná hmotná, ideová ale aj kompozičná podstata pamiatky.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Bratislava

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 24. júla 2022 01:07

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede