Sv. Florián na čas zmizne z Vajnor, idú ho reštaurovať

Obrázok k článku

Socha sv. Floriána, ktorá stojí na námestí v bratislavských Vajnoroch, na nejaký čas zo svojho miesta zmizne. Sochu i s podstavcom budú totiž v najbližšom čase reštaurovať. Ako informuje mestská časť Vajnory na svojej oficiálnej internetovej stránke, sochu najprv odborne rozoberú a v pondelok 16. mája prevezú od ateliéru. Reštaurovanie sochy podľa informácií z webu mestskej časti schválil Krajský pamiatkový úrad v Bratislave.

 

Socha sv. Floriána stojí vo Vajnoroch už viac ako 180 rokov a naposledy bola reštaurovaná v roku 1992. Ako sa píše na internetovej stránke Vajnor, schod a sokel podstavca je v súčasnosti pod úrovňou terénu, ktorý sa postupne od vzniku diela navýšil približne o 40 centimetrov. Preto je nutné dielo demontovať, zhotoviť nový základ a znovu osadiť sochu aj s architektúrou na úroveň dnešného terénu. Kým budú na námestí vo Vajnoroch budovať nový železobetónový základ, sochu zatiaľ v ateliéri zreštaurujú odborníci. Zo sochy odstránia mach a lišajníky, preč pôjdu aj všetky nevhodné a nepôvodné zásahy. Reštaurátori sochu spevnia a doplnia jej všetky chýbajúce či poškodené časti. “Na záver bude celé dielo pretreté náterom vo farebnosti, ktorú schváli Krajský pamiatkový úrad a dôkladne zakonzervované. Ukončenie reštaurovania sochy je naplánované do 20. augusta 2016,” píše sa na webe mestskej časti Vajnory.

 

Plastika sv. Floriána stojí približne v strede Roľníckej ulice v bratislavských Vajnoroch. Socha je zložená z dvoch častí – podstavca a vlastnej figúry. Na podstavci je vyrytý rok 1832. Svätý Florián, patrón hasičov, je tu znázornený ako rímsky vojak v životnej veľkosti. V jednej ruke drží zástavu a druhou leje vodu na horiaci dom. Socha bola pôvodne polychrómovaná, po reštaurovaní v roku 1992 zostala vo farbe prírodného kameňa. Informácie pochádzajú z Evidencie pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ na území hlavného mesta vytvorenej Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie