Navrh 2

Autor: Mgr. Michal Simkovic, Spolupraca: Ing. arch. Pavel Fabian, Mgr. Michal Hrcka

Navrh 1

Autor: Mgr. Michal Simkovic, Spolupraca: Ing. arch. Pavel Fabian, Mgr. Michal Hrcka

Nitriansky hrad, Nitra

Nitriansky hrad je najcennejšou architektonickou pamiatkou mesta a od roku 1961 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a od roku 1981 za m…

Bratislava hrad

Bratislavský hrad je súborom stavieb v historickom areáli zaberajúcom vrchol návršia na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľav…

Bytča zámok

Zámok predstavuje slohovo čistú renesančnú stavbu s arkádovým návorím. Ústredná štvorkrídlová budova má v nárožiach kruhové bašt…

Bytča Sobášny palác

Jedná sa o obdĺžnikovú jednoposchodovú stavbu, ktorá prekvapuje vnútornou dispozíciou. Vstupná hala je zaklenutá krížovými klenbami. H…

Jakabov palác, Košice

Externé linky:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jakabov_pal%C3%A1c

http://www.kosice-city.sk/clanky-detail/5jakabov-palac/

Hanigovce hrad

Kamenný hrad mal pôdorys obdĺžnika, o rozmeroch približne 55 x 20m. Celé priestranstvo obklopovalo hradobné opevnenie, ktoré sa napája na …

Ľubovniansky hrad

Čiastočne rekonštruovaný hrad je dominantou Ľubovnianskej kotliny. Výrazne sa uplatňuje ako krajinotvorný prvok.

Justičný palác v Nitre

Justičný palác, secesná stavba "Sedrie" vznikla v rokoch 1901-03 podľa projektu budapeštianskych architektov Š. Kissa a J. Csellágha. Od za…

Župný dom v Nitre

Budova bývalého župného domu je ako chránená národná kultúrna pamiatka súčasťou a svojou polohou vlastne i vstupnou bránou mestsk…

Hrad a kaštiel, Liptovský Hrádok

Pôvodný hrad tvorí palác zasadený medzi dve veže.  Neskôr k nemu pristavali ďaľšie obytné krídlo. Dolný hrad bol prestavaný na r…

Pajštún hrad

K najstarším častiam hradu patrí veža a palác, ktoré boli v 15. storočí prestavané. V 16. storočí bol vybudovaný nový pevnostný syst…

Brekov hrad

Násilne zničený hrad, ktorý naďalej 320 rokov samovoľne chátral je teraz v stave ruiny a jej hmota je síce do značnej miery, ale zlom…

Blatnica hrad

Hradná zrúcanina sa dnes takmer úplne stráca v hustom ihličnatom lese, ktorý pokrýva celý hradný vrch. Hrad tvorí dvojvežové jadro…

Lednica hrad

Hrad ako podložie využíva členitý výbežok lednického bradla. Úzky a strmý hrebeň skaly zásadným spôsobom ovplyvnil členenie hra…

Uhrovec hrad

Najvyššiu časť vrcholu skaly zabralo trojuholníkové jadro neskororománskeho hradu, vymedzené zachovanou kamennou hradbou.

Vinné hrad

Hradný areál približne trojuholníkového pôdorysu pozostáva z jadra a vonkajšieho valového opevnenia. Komplex vnútorného hradu po ob…

Jasenov hrad

Zrúcanina hradu okupuje vrchol zalesneného návršia nad rovnomennou obcou.

Topoľčiansky hrad

Hranolová veža v hradnom jadre je zachovaná v celom rozsahu, vrátane romantických stupňovitých štítov a sedlovej strechy, opravenej z…

Slanec hrad

Hradnú zrúcaninu tvorí malé jadro hradu, situované na vrchole homole, doplnené vonkajším opevnením.

Plaveč hrad

Ešte v polovici 20. storočia stálo západné priečelie zámockej budovy v pôvodnej výške. Tri rady vysokých okenných otvorov zoslabov…

Tematín hrad

Areálu zrúcaniny dominuje torzo štvorpodlažnej hranolovej veže orientovanej južným nárožím ku prístupovej š…

Fiľakovský hrad

Hradný komplex pozostáva z hradného jadra a dvojice opevnených predhradí na južnej strane, ktoré dopĺňal ešte pás zaniknutého …

Turniansky hrad

Z hranolovej veže sa zachovalo pôdorysne uzavreté výrazné torzo vo výške cca 9 – 11 metrov.

Stavba mestská

druh stavby,súčasť zástavby mesta, jeho intravilánu, niekedy aj extravilánu (najmä + priemyselné stavby). Mestské stavby zahŕňajú stavby o…

Stavba obytná

druh stavby, slúžiacej prevažne na bývanie. Sú to dom, fara, špitál, internátna škola, kaštieľ, kúria, palác, obytná veža, penzión, po…

Palác

druh reprezentačnej mestskej stavby, obydlie šľachtickej rodiny, niekedy aj administratívna stavba. Palác môže byť situovaný v radovej zásta…

Palác hradný

hlavná súčasť hradného jadra s prevládajúcou obytnou funkciou. Niekedy voľne stojaca stavba, niekedy pristavaná dlhšou stranou k hradbovému…

Palác s areálom

druh paláca s areálom, ktorého súčasťou môže byť čestný dvor, nádvorie (v prípade, že nie je iba stredom dispozície štvorkrídlovej st…

Kaštieľ

druh vidieckeho sídla vyššej šľachty (porovnaj kúria, palác), voľne stojaca stavba s prevládajúcou obytnou a reprezentačnou funkciou, nieke…

Dvorec kniežací

druh dvorca z obdobia predveľkomoravského a veľkomoravského, s funkciou správnou, obrannou, obytnou a kultovou, súčasť zoskupenia sídlisk, si…

Areál

územie vymedzené osídlením, opevnením, príp. určitou funkciou, resp. činnosťou (kultovou, výrobnou , liečebnou a pod.), zvyč. obkolesené …

Dobrá Niva hrad

Hradný areál rozložený na vrchole homoľovitého návršia pozostáva z neveľkého jadra, okolo ktorého sú koncentricky usporiadané zv…

Považský hrad

Hrad sa v závere svojho stavebného vývoja skladal z najvyššie položeného hradného jadra a k nemu na juhozápadnej a severovýchodnej strane…

Čabraď hrad

Hrad Čabraď sa nachádza v južnej časti Krupinskej planiny, asi 15 km južne od Krupiny. Rozsiahla zrúcanina stojí na ostrohovom výbež…

Biely Kameň hrad

Hrad sa zachoval v stave pokročilej zrúcaniny prerastenej lesom, a tak bez archeologického výskumu nemožno získať bližšie informácie…

Šášov hrad

Ruina zaberajúca vrchol ostrého skalného hrebeňa pozostáva z horného hradu, dvoch opevnených predhradí na južnej a východnej st…

Lietava hrad

Impozantná zrúcanina sa rozkladá na okraji skalného útesu. Hrad pozostáva z jadra a troch predhradí.

Gýmeš hrad

Dodnes na najvyššom mieste skalného hrebeňa stojí veľká hranolová veža s nárožiami spevnenými opornými piliermi, zachovaná do v…

Ostrý Kameň hrad

Hradná zrúcanina rozložená na rozoklanom skalnom hrebeni sa skladá z malého jadra, pred ktorým sú v smere prístupu rozložené štyri…

Plavecký hrad

Kompaktne zachovaná zrúcanina stojí na skalnatom návrší severovýchodne od obce Plavecké Podhradie.