Jadro hradné

ústredná, najstaršia, alebo a/najlepšie chránená časť hradu, ktorá pri aditívnom radení predhradí býva situovaná na vyvýšenine, pri radiálnom radení predhradí na rovine, obkolesená samostatným opevnením – hradbovým múrom al. valom s bránou, príp. priekopou. V priestore nádvoria sa môže nachádzať obytná veža, hradný palác (príp. ich kombinácia , často dva paláce, hradná kaplnka, niekedy útočištná veža, kuchyňa. Zdrojom vody bola studňa, príp. cisterna. Funkčne išlo o centrum hradu. Jadro hradu sa mohlo v čase vplyvom prestavieb meniť.

 

Kategória: Architektúra, Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: cisterna, hradná kaplnka, jadro hradné, kuchyňa. studňa, palác, veža

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede