Odklínanie hradov a zámkov – konferencia

Žilinský samosprávy kraj pozýva na konferenciu Odklínanie hradov a zámkov, ktorá sa uskutoční dňa 23.06.2011 v Sobášnom paláci v Bytči pri príležitosti 410. výročia dokončenia Sobášneho paláca v rámci implementácie projektu Odklínanie hradov a zámkov, schváleného  v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fondu mikroprojektov a partnermi projektu sú: Žilinský samosprávny kraj a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Cieľom konferencie je oboznámiť slovenských i českých účastníkov o spôsobe záchrany kultúrnych a historických pamiatok nachádzajúcich sa na území oboch krajov, zvýšenie povedomia o starobylých krásach ako aj o možnosti využívania marketingu v kultúre a tým podporovať rast cestovného ruchu.

Na konferencii vystúpia okrem zástupcov pamiatkových a krajských inštitúcií oboch republík aj zástupcovia kultúrnych pamiatok, ktorí predstavia pamiatkovú obnovu a rozvoj na pamiatkach a hradoch Lietava, Fiľakovo, Strečno, Likava, Stará Ľubovňa, Oravský hrad, Kaštieľ v Hanušovciach, Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore a jeho návrat k ľuďom.

Program a podmienky účasti nájdete v priloženej pozvánke.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Odpovede

 1. …no už len vari tú pozvánku

  …no už len vari tú pozvánku s programom by sa zišlo sem priložiť, Vieročka naša :-)

  1. ahoj Rado, je od teba pekne,

   ahoj Rado, je od teba pekne, ze si na mna i spomenies… no pozvanka je v prilohe pod suvisiacimi clankami :)

   este si asi neobjavil rozne vymozenosti novej obnova.sk ;) tie si malokto vsimne… bo vacsinu skor trapia nedotiahnute veci… :(

 2.  Asi som debilná…ale ja sa

   Asi som debilná…ale ja sa tu vôbec neviem orientovať …a tú pozvánku nájsť! Nieje možnosť to zverejniť inak,alebo lopatisticky napísať kde “to “je? Ináč celý portál sami zdá omnoho komplikovanejší ako bol predtým…

   

 3. Yvet má v tomto pravdu. Aj

  Yvet má v tomto pravdu. Aj som prihlásený, ale ani “za otca” neviem prísť na to, ako si prílohu otvoriť a kde ju hľadať…Už som poklikal hádam všetko a nič…Inak keď už dalo vytvorenie novej Obnovy toľko práce a má teraz podstatne viac vymožeností, by sa možno zišla aj nejaká rubrika, ktorá by krok za krokom postupne aj vysvetľovala, ako tieto vymoženosti fungujú a ako sa dajú pre nás užívateľov a pravidelných návštevníkov využiť.

  Ďakujem, Rado

Comments are closed.