Justičný palác v Nitre

Logo pamiatky

Justičný palác, secesná stavba “Sedrie” vznikla v rokoch 1901-03 podľa projektu budapeštianskych architektov Š. Kissa a J. Csellágha. Od začiatku po dnes slúži pre účely súdneho tribunálu v Nitre. Tento účel zohľadnili architekti i v tvarosloví budovy. Nad hlavným portálom sú dve monumentálne alegorické postavy žien v nadživotnej veľkosti symbolizujúce spravodlivosť. Jedna má v ruke váhy a druhá zákonník.

Trojpodlažná budova má členitý pôdorys. Hlavný trakt smeruje do Štúrovej ulice, budova uzatvára v strede dvor, ktorý pokračuje v areáli väznice. Z priečelia budovy vystupuje výrazný rizalit so vstupom do budovy. Vstup je zvýraznený mohutnými drevenými dverami a dvoma vystupujúcimi piliermi lemujúcimi vstup. Piliere sú ukončené štvorcovými podstavcami, ktoré nesú sochy symbolizujúce spravodlivosť.

Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky a je v správe Okresného súdu v Nitre.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.